Gebedsbrief september: Kazachstan, christenen en de overheid

Vervolging in Kazachstan komt vooral vanuit de overheid. Om controle over de samenleving te houden, heeft de overheid de godsdienstvrijheid ingeperkt. Lokale overheden en politie vallen binnen bij kerkdiensten, pakken gelovigen op en nemen Bijbels materiaal in beslag. De Orthodoxe kerk ervaart weinig problemen, andere christelijke gemeentes hebben meer last van deze acties. Christenen met…