DE KLEINE CANTORIJ

De Kleine Cantorij wordt gevormd door een achttal trouwe en enthousiaste zangers. Doel van de cantorij is het in liturgisch en muzikaal opzicht verrijken van de gemeentezang door het zingen en aanleren van nieuwe en minder bekende liederen. Met de komst van het Liedboek dat we nu gebruiken ligt ons wat dat betreft een schone taak te wachten! Mocht u het leuk vinden om eens mee te zingen, schroom niet om contact op te nemen. We repeteren op woensdagavond van 19.00 – 20.15 uur, steeds 3 à 4 repetities voorafgaand aan een dienst. Graag zien wij de Kleine Cantorij groter worden!

Dirigent: Tineke Roetman, tel. 617377 of 06-43172265;
tinekeroetman@hotmail.com