DE REGENBOOGCANTORIJ

De Regenboogcantorij is een enthousiaste groep van 25 zangers en zangeressen die een muzikale bijdrage levert aan bijzondere erediensten, zoals diensten in de Lijdenstijd, met Kerst, een avondmaalsdienst of de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tevens houden wij elk najaar ons jaargetijdenconcert.

Contactadres: Marja Bouwhuis, tel. 617128
Dirigent:           Gerdinand Piksen tel. 614052