Info kerkdiensten

Op zondagmorgen komt de gemeente bijeen rondom het Woord van God om samen de Goede Boodschap te vieren. Om half 10 in De Regenboog aan de Grotestraat 127 en op dezelfde tijd in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a.

In de morgendiensten is oppas en kindernevendienst aanwezig. De gemeenteleden worden welkom geheten door gastvrouwen en gastheren en na de dienst is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken.

De avonddiensten worden om half zeven gehouden, samen met de Vrije Evangelische Gemeente. De plaats van samenkomst wordt vermeld in het kerkblad Het Kerkvenster en op de agenda van de website.

Voorbedeboek

In het portaal van de kerkgebouwen ligt elke zondagmorgen het voorbedeboek. Daarin kunnen gebedsintenties en voorbeden worden geschreven. De predikant neemt deze voorbeden in het gebed op, evenals de gebedsintenties die door de kinderen van de kindernevendienst worden meegenomen.

Gastheren/Gastvrouwen:
Contactadres: Corry ten Hove, corrytenhove@ziggo.nl (De Regenboog) en Anke Bosch, aboschvrugging@hetnet.nl (Het Centrum).

Oppasdienst:

Het Centrum:Inge Dasselaar, tel. 611911 bgg. telefoonbeantwoorder inspreken en/of mailen naar oppasdiensthetcentrum@pgnijverdal.nl

De Regenboog: Maaike Konijnenbelt, tel. 06-23398519, oppasdienstderegenboog@pgnijverdal.nl

Kindernevendienst:

Desiree Pastink, apastink@mail.com, kijk voor meer informatie op de pagina Kinderen 4-12 jaar.

 

Beamerteam en redactie Nieuwsbrief

Beamerberichten (dus niet de berichten die in de Nieuwsbrief kunnen worden opgenomen) kunt u vóór donderdagavond aanleveren bij beamer@pgnijverdal.nl en daarbij graag uw telefoonnummer vermelden voor eventueel overleg.

Berichten voor de Nieuwsbrief en afkondigingen graag zo beknopt mogelijk vóór vrijdagmorgen 10.00 uur doorgeven aan: nieuwsbrief@pgnijverdal.nl

Kerktelefoon:

Aanvraag, aansluiting en storingsmelding:

Jan Nijland, tel.618349 of Geri ter Avest, tel. 612077.

 

Verzorging bloemen en Liturgische Bloemschikgroep

Francien Kaljouw, Francien.Kaljouw@solcon.nl

Ellen Kamp, jankamptransport@versatel.nl

Preekvoorziening doven:

Arie van de Vegt, tel. 611487

Preekvoorziening:

Anton Kreileman, tel. 614607, e-mailadres: anton432@gmail.com

Bejaardenvervoer naar kerkdiensten:

Johanna Eshuis,  tel.610253

Gereserveerde Plaats?

In de Regenboog is een klein aantal plaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking. Dat is te zien aan de kaartjes op de stoelen. Tot 10 minuten voor aanvang van de dienst worden de stoelen vrijgehouden. Voor vragen kunt u altijd bij de koster terecht, die op zondagmorgen te vinden is in het voorportaal/hal van de kerk. De koster is graag bereid u een plekje te wijzen als het u niet lukt een geschikte plaats te vinden.