Interessante artikelen

Beleidsplan PGN: beleidsplan PGN 2016-2019 versie jan.2016

Protocol vertrouwenspersoon: Reglement Vertrouwenspersoon Protestantse Gemeente Nijverdal-1

Profielschets nieuwe predikant: Profielschets definitief webredactie