Contactgegevens
Papaverstraat 24b, 7442 LJ Nijverdal
Tel.: 612276

Openingstijden
Voor alle gemeenteleden op maandag en dinsdag van 15.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 – 10.30 uur.

Telefonisch spreekuur
Alleen maandag van 15.30 – 17.00 uur, tel. 612276

Ledenadministratie
ledenadministratie@pgnijverdal.nl

  • Pastorale Raad Oost, Germienke Nijman, tel. 612276 b.g.g. 614152
  • Pastorale Raad Zuid, Jan Nieuwenhuis, tel. 617176
  • Pastorale Raad Noord, Henk Kamerling, tel. 610054
  • Uitdraai lijsten, René Karsten, tel. 623640

Adreswijziging, geboorte, huwelijk en overlijden doorgeven aan de wijkpredikant en het kerkelijk bureau.

Doopbediening aanvragen bij de wijkpredikant en daarna het kerkelijk bureau informeren.

Financiële- en bijdragenadministratie
Mannes Nijen Twilhaar, tel. 612276, financieel@pgnijverdal.nl 

Verkoop collectebonnen
E
lke dinsdagmiddag van 15.30 – 17.30 uur op het kerkelijk bureau, Papaverstraat.
En nu ook via de kerkgeld app