Gebedsbrief februari: Iran, onrust bij de geestelijk leiders

Sinds de Revolutie in 1979 wordt de islamitische identiteit streng bewaakt. Het christendom wordt door het regime gezien als een bedreiging. Zware vervolging is het gevolg. Vooral moslimbekeerlingen zijn doelwit en kunnen zelfs de doodstraf krijgen.

In 2017 werden weer veel christelijke huiskerken gesloten door de overheid. Gevestigde, historische kerken, omdat moslimbekeerlingen hun diensten bezochten. Ook kerken van andere denominaties worden gedwongen te stoppen, veel kerkleiders gearresteerd. Elke christelijke activiteit is verboden.

De kerk in Iran is in een paar jaar gegroeid van 250.000 naar ruim 800.000 christenen, 90 procent is moslimbekeerling. Recent kregen zeker 12 christenen gevangenisstraffen opgelegd van meer dan tien jaar, waaronder Youcef Nadarkhani, die al eerder 3 jaar vastzat. Hoge straffen lijken een nieuw middel van de overheid om de groei van de kerk in te dammen. Momenteel zitten meer dan honderd christenen gevangen, zij hebben het zwaar te verduren.

Huiskerken zijn populair onder jonge Iraniërs in conservatieve religieuze steden. Moslimgeestelijken uiten hun bezorgdheid over deze ‘buitenlandse invloed’. Alle christenen worden onder druk gezet om hun geloof af te vallen.

Een belangrijke geestelijke onlangs: “…. rapporten geven weer dat jeugd christen wordt en huiskerken bezoekt”. Eerder zei hij iets soortgelijks:  “Ik ben zeer bezorgd over de populariteit van het christendom …..”. De overheid blijft de islam onder jongeren promoten. Toch blijven jongeren zich bekeren tot het christendom en zijn bereid om de gevolgen hiervan te dragen

Kiaa Aalipour, van een mensenrechtenorganisatie, licht toe: “Het regime is erg bang voor de groei van de kerk. Als meer en meer Iraniërs zich bekeren tot het christendom, zal het bestaansrecht van het regime, gebaseerd op de islamitische leer, verloren gaan.”

 • Bid voor toenemende interesse voor het Evangelie bij moslims en met name de jonge mensen
 • Bid voor de gevangenen, dat God ze in staat stelt stand te houden onder de zware druk
 • Dat de toenemende onvrede onder de bevolking niet overslaat tot bloedige chaos
 • Voor verdere groei van de huiskerken en bescherming van hun leiders

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Gebedsbrief januari: Noord-Korea, 1 op 6 christenen zit gevangen

Honderdduizenden christenen in N-Korea hebben elke dag te maken met ernstige christenvervolging.

Een op de zes christenen zit gevangen om zijn geloof. In de werkkampen en gevangenissen hebben gevangenen vaak geen besef van tijd. Door veel te lange werkdagen gevolgd door heropvoeding zijn gevangenen volledig uitgeput. Toch zijn er christenen die ook daar getuigen van hun geloof. Een oudere vrouw vertelde aan medegevangenen om haar gebed te herhalen. “Dank U God voor alles. Doe met mij wat U wilt. In de Naam van Jezus Christus. Amen.”

“We volgen in de voetstappen van onze voorvaders die God trouw waren tot in de dood. Alle christenen moeten Christus vertrouwen zodat ze, door moeilijkheden en lijden heen, Hem blijven volgen”.
“De geestelijke strijd neemt toe als God iets bijzonders doet, weet dat jullie gebeden zijn verhoord”, zegt een contactpersoon, “N-Korea is een duister land en de bevolking lijdt enorm. Er is extra spanning om het afschieten van raketten. Maar jullie moeten weten dat vele Noord-Koreanen tot geloof komen, meer dan ik ooit heb gezien”

Harde cijfers zijn moeilijk te geven, maar het aantal vermoorde en veroordeelde christenen lijkt toe te nemen. Verontrustend is dat de moorden openlijker plaatsvinden. Daarnaast straft Noord-Korea gevluchte onderdanen steeds zwaarder. Helaas stuurt China de vluchtelingen nog steeds terug.

 • Dank God voor het volhardende geloof van onze broers en zussen in Noord-Korea. Bid dat ze een getuigenis zijn voor de bevolking.
  • Bid voor Open Doors die de christenen ondersteunt met voedsel, medicijnen, kleding en andere hulpgoederen. Bid om bescherming voor de christenen die hierbij betrokken zijn. Zij nemen veel risico.
  • Bid voor de gelovigen die in het geheim samenkomen. Bid dat ze elkaar kunnen bemoedigen en groeien in hun geloof.

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Week van Gebed 2018 voor de eenheid van de kerken ‘RECHT DOOR ZEE’

 

 

 

 

Van 21 t/m 28 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland komen in deze week samen rondom het thema “Bevrijd uit slavernij”, voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er  gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.

Tijdens de Week van Gebed zullen tevens de momenten van de “Geloofsgesprekken”  worden ingepland, waar mogelijk aansluitend bij de gebedsbijeenkomsten.
Kijk voor verdere informatie ook op Facebook met zoekterm ‘geloof in gesprek nijverdal/hellendoorn’

Op zondag 21 Januari wordt de gezamenlijke startdienst van de Week van Gebed gehouden in “het Centrum”, tijdstip 18.30 – 20.00 uur. Ds. Bertine van de Weg zal hierin voorgaan, samen met Niek Kuipers van Beth-Shalom. De muzikale ondersteuning zal worden verzorgd door het koor “Pajoko” en er is een symbolisch moment opgenomen, met medewerking van vertegenwoordigers van de deelnemende kerken.

Maandag 22 januari zal in de Volle Evangelie Gemeente “Beth-Shalom” een avond met kringgebed worden gehouden waarin we samen bidden voor kerk en wereld. Marcel Ticheler zal deze avond verzorgen, tijdstip 19.00 – 20.00 uur.

Woensdag 24 januari is er een gezamenlijke gebedsavond in de St. Sebastianuskerk in Hellendoorn, verzorgd door Gerard Legtenberg en Ds. Robbert Jan Perk, tijdstip 19.00-20.00 uur.

Donderdag 25 januari staat om 20.00 uur in “het Spectrum” een avond van “Op weg in de Stilte” gepland mmv  Sanny Bruijns o.carm  (zie https://www.facebook.com/opwegindestilte/)

Voorafgaand zal  Annemarie Altena en anderen ons voorgaan in  het avondgebed met getijden-gebeden, tijdstip 19.00 – 19.45 uur.

Vrijdag 26 januari wordt vanaf 19.30 uur een gebedsavond georganiseerd in “het Vischnet”, voor en door tieners en jeugd, o.l.v. Egbert Jan Haselhorst en Martijn Jan van Breden.

De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke praisedienst in “het Centrum”, op zondagavond 28 januari van 18.30 – 20.00 uur. Ds. Wil Kaljouw zal hierin voorgaan, de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de bekende praiseband Amaze uit Enschede en het thema is recht door zee. Tijdens de dienst zal er een terugkoppeling plaatsvinden over de Week van Gebed en de Geloofsgesprekken.

De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn.  Voor informatie kunt u terecht bij Ds. Robbert Jan Perk (0548-613363 of robbertjanperk@planet.nl ) of Marcel Ticheler (0548-619647 / tichelermarcel@gmail.com)

Kijkt u ook op de website van de Raad van Kerken http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/

 

Geloofsgesprekken 2018

De geloofsgesprekken zullen dit jaar weer plaatsvinden in de Week van gebed voor de eenheid van de kerken van 21-28 januari 2018.

U kunt zich opgeven:

–  op het inschrijfformulier dat in uw kerk ligt 10/17 dec.

–  via het emailadres: geloofingesprek@gmail.com

–  via Facebook: geloof in gesprek nijverdal/hellendoorn

Verdere informatie kunt u vinden op de website van uw gemeente of in de kerkbode. We hopen op veel deelnemers.

LHBT-avonden

Hierbij de data voor de LHBT-avonden die wij dit seizoen verzorgen. Op dit moment zijn twee avonden gepland, nl. maandag 29 januari en maandag 9 april. Je bent van harte welkom op het volgende adres: de Krans 21, Rijssen (praktijk Seedyk). we beginnen om half 8.
Het begin van de avond is een korte bijbelstudie, daarna gaan we het hebben over de plaats van LHBTers in de kerk en of wij daar  als groep iets in kunnen doen.

Graag horen we van je of je komt.

Met vriendelijke groet,

Jannie en Johannes Douma

Gebedsbrief december: Vietnam, geen hoop op verandering

Vietnam is een van de vijf overgebleven communistische landen. In 2016 is er weer een conservatieve regering aangesteld. Dit nam alle hoop op een meer hervormingsgezinde aanpak weg. Iedereen die van de norm afwijkt kan op harde maatregelen rekenen. De overheid oefent dan ook veel druk uit op christenen. Het aantal kerken in Vietnam groeit echter, ondanks tegenstand van de overheid. Recent nam de regering een nieuwe, beperkende wet van geloof en religie aan. Maar de toenemende welvaart verzwakt wel de ideologie van de regeringsleiders.

Er is argwaan tegenover minderheden, met name de ‘Montagnards’. Velen van hen zijn christen en hun razendsnelle groei maakt de regering nerveus. Kerken worden in de gaten gehouden, samenkomsten verstoord en soms worden kerken zelfs gesloopt.

Het leven van christenen wordt ook door communistische familieleden lastig gemaakt. Soms leidt dit  tot huisarrest. Ze mogen niet in het openbaar hun geloof belijden en worden in privé- en zakenleven gediscrimineerd en bedreigd. Bekeerlingen worden gedwongen om de eeuwenoude normen en waarden van de gemeenschap aan te houden. Vietnamezen wonen vaak met drie generaties in huis, dat maakt het moeilijk voor christenen om hun geloof te uiten.

In 2016 werden drie christenen vermoord vanwege hun geloof. Twee katholieke bruiloften zijn verstoord en gestopt. Er zijn meerdere ontvoeringen van pastors en andere christenen gemeld. Naar schatting zijn vijfendertig kerken aangevallen. Veel christenen zijn gedetineerd, gearresteerd of fysiek aangevallen. Verschillende christenen moesten onderduiken vanwege hun geloof.

De 28-jarige Khanh is op 29 maart door zijn broer in elkaar geslagen. Huisraad werd vernield. Ook zijn dochter raakte gewond tijdens het incident. De man werd, net als zijn vrouw en dochter, vijf maanden geleden christen. Net voor de aanval was er een dorpsbijeenkomst waarin Khanh gewaarschuwd werd. Als hij zijn geloof niet afzweerde zou de overheid zijn gezin afsluiten van sociale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs voor zijn dochter.

 • Dank voor de snelle groei van de kerk, tegen de verdrukking in
 • Bid voor de nieuwe bekeerlingen, dat ze een weg vinden om hun geloof, ondanks de dreiging, in liefde te blijven uitdragen
 • Bid voor de gezins- / familiesituaties waarin christenen alleen staan, dat ze bemoedigd worden

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Geloof in gesprek: uitnodiging 20 nov informatie en presentatie avond

Gasten- en Vriendenkerstfeest Leger des Heils in Nijverdal

 

 

 

Op woensdag 20 december a.s. vindt weer het jaarlijkse Gasten- en Vriendenkerstfeest plaats van het Leger des Heils in Nijverdal. Aanvang  14.30 uur tot ± 18.00 uur in gebouw ‘het Centrum’, Constantijnstraat 7 te Nijverdal. U bent hierbij van harte uitgenodigd! De toegang is GRATIS!

Er wordt een gevarieerd programma gebracht met veel zang en muziek. Het kinderkoor ‘Mozaiek’ uit Holten komt o.a. zingen, er wordt een kerstverhaal verteld en u wordt getrakteerd op koffie/thee en gebak. De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd!

Hoe komt u aan de GRATIS kaarten?
U kunt deze afhalen op donderdag 14 december in het Korpsgebouw aan de Grotestraat 47 te Nijverdal. Tijd: ’s Ochtends tussen 10.00 uur en 12.00 uur en ’s avonds tussen 18.30 uur en 20.00 uur. Of via de mail: korps.nijverdal@legerdesheils.nl  o.v.v. uw naam. Uw kaarten liggen dan 20 december klaar bij de ingang van gebouw ‘het Centrum’.
Ook kunt u telefonisch kaarten bestellen bij fam. Hop, tel.nr. 0548-612695 (graag na 18.00 uur bellen).
I.v.m. de voorbereidingen van de catering is het tot uiterlijk 17 december mogelijk om kaarten te bestellen!

Wij zien er naar uit u op 20 december te mogen begroeten en hopen op een grote opkomst en een sfeervolle Viering!

 Korps Leger des Heils Buitenpost Nijverdal

Geloofsgesprekken 2018

Tijdens de Week van Gebed van 21 t/m 28 januari willen we een vervolg geven aan de Geloofsgesprekken die we afgelopen jaar met veel enthousiasme rond dezelfde periode hebben gevoerd.

Naar elkaar luisteren en delen wat geloven in God voor je betekent, op alledaagse en bijzondere momenten. We hebben ontdekt dat het mensen aan elkaar bindt als ze hun geloofsverhalen met elkaar delen. Mensen komen dichter bij elkaar en dichter bij God.

We doen dat gewoon in een huiskamer, met 5 tot 8 personen en een gespreksleider. Niet over  theologische meningen, wel over God, over Christus en over de Geest, en hoe we met Hem te maken hebben gekregen in ons leven. Met een spelvorm om het gesprek op gang te brengen, in ontspannen sfeer, open en belangstellend zonder elkaar te beoordelen. Bij deze tweede ronde ‘Geloof in gesprek’ willen we de focus met name leggen op: “hoe leren we van elkaar ons geloof handen en voeten te geven in onze leefomgeving”.

Op initiatief van de Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn nodigen we zoveel mogelijk mensen uit om aan te sluiten en hun geloofsverhaal te delen. Heb jij ook het verlangen om vriendschappen te bouwen over kerkmuren heen, geef je dan op via je kerk of via de mail: geloofingesprek@gmail.com

Meer informatie: www.geloofsgesprekken.nl  en http://geloofingesprek.nl/

 

Voortgang project kinderkoor

We hebben vorig jaar het plan opgevat om een kinderkoor op te starten. Vol enthousiasme en met een gedegen pr-plan zijn we aan de slag gegaan om dit te realiseren. We hoorden van veel moeders van jonge kinderen dat zij dit erg leuk zouden vinden, ook voor hun kind. Maar het heeft helaas niet zo mogen zijn. Onze kinderen hebben het te druk om ook nog aan een kinderkoor mee te doen. Wij vinden dit superjammer natuurlijk, maar we weten ook dat dit kan gebeuren als je iets nieuws op wilt zetten. We gaan ons nu vol goede moed verder focussen op andere activiteiten. We weten ons hierin ook gedragen door God en Zijn gemeente en dat is fijn om te weten.

Met vriendelijke groet,

Egbert-Jan Haselhorst

Jeugdwerker Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal