Gebedsbrief maart: China, jarenlang ging het beter….

Door heel China wordt (weer) hard opgetreden tegen christenen. President Xi heeft een communistische visie en ziet christenen als tegenstanders. Huis- en ook staatskerken worden regelmatig binnengevallen. Kerkdiensten worden gemonitord door de staat.

De nieuwe godsdienstwet uit 2018 heeft de situatie erg verslechtert. Religieuze zaken zijn nu ondergebracht bij de communistische partij. Verschillende kerken werden het afgelopen jaar verwoest. De politie viel ook huizen binnen van christenen. Jongeren onder de achttien mogen geen kerkdienst bezoeken of godsdienstonderwijs ontvangen. Schoolkinderen moeten een formulier invullen dat ze geen godsdienst hebben.

Bekeerlingen met een islamitische of boeddhistische achtergrond hebben het extra zwaar. Ze worden vaak bedreigd en mishandeld door familieleden, aangegeven bij de autoriteiten of zelfs verstoten uit de gemeenschap. Soms wordt een scheiding geforceerd en kinderen bij christelijke ouders weggehaald.

Honderd kerkleden in Chengdu werden in december gearresteerd. Onder hen pastor Wang en zijn vrouw. Hij werd gevangengezet, zijn vrouw onder huisarrest geplaatst. Wegens ‘ondermijning van de staat’ kunnen ze veroordeeld worden tot vijf jaar cel. Zijn assistent meldde via social media: “We zullen blijven samenkomen. In het volgen van de Heer hoort vervolging erbij.”

Onder de overheidscampagne ‘tegen terrorisme’ onder minderheidsgroepen zijn veel Oeigoeren opgepakt. Ze komen terecht in heropvoedingskampen. Onder deze islamitische Oeigoeren zijn ook christenen met een moslimachtergrond.

  • Bid voor volharding van kerk en kerkleiders onder deze nieuwe golf van vervolging
  • Bid voor christenen in heropvoedingskampen die het daar heel zwaar hebben.

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

 

WERELDGEBEDSDAG 2019

BEAM the Light – EO-Jongerendag

Hallo!

Op zaterdag 25 mei organiseert EOBEAM de EO-Jongerendag in Ahoy Rotterdam. Al 45 jaar een van de grootste christelijke jongerenevenementen in Nederland.

Samen met tienduizenden jongeren beleven we elk jaar een fantastische dag waarop Jezus centraal staat.

We nodigen u als kerk van harte uit om daar dit jaar samen met de jongeren uit uw kerk deel van uit te maken.

Samen vieren
Juist voor jongeren die misschien minder betrokken zijn bij de kerk kan het een enorme motivatie zijn om met tienduizenden jongeren het geloof te vieren. Dankzij de muziek en eigentijdse taal (her)ontdekken jongeren dat God van ze houdt én dat ze niet alleen staan in hun geloof.

Wilt u de jongeren uit uw kerk deze ervaring ook meegeven? Zorg dat u erbij bent!

Kaarten reserveren kan vanaf vrijdag 25 januari via eo.nl/jongerendag. Voor groepen zijn er speciale mogelijkheden om kaarten te reserveren.

Speciaal jeugdleidersprogramma
Naast het reguliere programma met optredens van o.a. Hillsong Young & Free bieden wij jeugdleiders een extra programma aan. In een interactieve/inspirerende workshop krijgen jeugdleiders nieuwe inzichten en praktische handvatten voor jongerenwerk. Aanmelden voor dit programma kan binnenkort via eo.nl/jongerendag.

Thema: BEAM the Light
Het thema van de EO-Jongerendag 2019 is ‘BEAM the Light’. In de Bijbel zegt Jezus dat Hij het licht van de wereld is. Tijdens het evenement worden jongeren geïnspireerd om dat licht door te geven aan hun omgeving.

Zien we uw kerk op de EO-Jongerendag?
Nodig vanaf nu uw jongeren uit om naar de EO-Jongerendag te komen. Dat kan door het delen van de poster of een (Facebook)bericht in uw kerk.

Wij hopen en bidden dat steeds meer jongeren Jezus’ liefde zullen ervaren en die liefde mogen doorgeven aan de mensen om hen heen. Bidt u mee? Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Joram Kaat
Presentator EO-Jongerendag

PS. Reserveren voor de EO-Jongerendag kan vanaf 25 januari via eo.nl/jongerendag.

Gebedsbrief februari: Iran, groei tegen de verdrukking in

Hoewel er ook sprake is van vervolging door familie, is de gemeenschap een stuk minder fanatiek dan de overheid. De voor-islamitische Perzische cultuur en het soefisme spelen daarbij een rol. De historische kerken, Armeens en Assyrisch, zijn toegestaan. Maar christenen worden behandeld als tweederangs burgers. De overheid verbiedt de prediking of hulp aan moslims en straft hiervoor met gevangenisstraf en geweld.

Ook zijn er gemeenschappen van christenen met een westerse of een oosterse achtergrond (uit de Filippijnen en Zuid-Korea). Zij moeten hun kerk vaak sluiten nadat lokale moslimbekeerlingen de diensten bezoeken. Kerkleiders krijgen geen toestemming voor gebedsbijeenkomsten. Moslimbekeerlingen vormen de grootste groep. De overheid ziet hen als westerse propaganda en legt hen de zwaarste vervolging op. Veel christenen beleven hun geloof geïsoleerd van andere christenen. Ondanks de vervolging is de kerk in Iran de afgelopen jaren enorm gegroeid.

Veel christenen (vooral moslimbekeerlingen) zitten lange gevangenisstraffen uit. Net voor Kerst werden 114 Iraanse christenen gearresteerd. Dit is een recordaantal. De meesten van hen werden na een paar uur of enkele dagen vrijgelaten. De huiskerkleiders daarentegen zitten nog vast. De overheid wilde met deze arrestaties de waarschuwing afgeven aan kerken om niet te evangeliseren tijdens de kerstperiode. In totaal zijn in december 142 christenen gearresteerd in tien steden.

Op het politiebureau moesten de gearresteerde christenen hun activiteiten die verband houden met hun geloof opschrijven. Ook kregen ze te horen dat ze geen contact meer mogen hebben met andere christenen of andere christelijke groepen. Volgens bronnen wist de politie zich geen raad met het grote aantal arrestanten en konden de proces-verbalen niet snel genoeg verwerkt worden.
• Bid voor de kerkleiders die vaak lang gevangen zitten in strenge gevangenissen
• Dat de kerk verder blijft groeien, tegen de druk en intimidatie in
Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Week van Gebed 2019 voor de eenheid van de kerken ‘RECHT voor ogen’

Gezellige avond voor alle vrijwilligers van de PG Nijverdal

Via zowel Het Kerkvenster als de zondagse nieuwsbrieven ben je al uitgenodigd voor de gezellige avond voor vrijwilligers van onze gemeente op vrijdag 25 januari a.s.. Tot nu toe hebben zich een kleine 70 mensen aangemeld. Heel fijn, maar gezien al het werk dat er door vrijwilligers wordt gedaan in onze gemeente hopen we op nog meer aanmeldingen. Daarom sturen we nu de uitnodiging ook naar zoveel mogelijk mailadressen die we kennen.

Iedereen die op welke wijze ook iets doet in of voor onze gemeente is van harte welkom op de gezellige avond die D.V. vrijdag 25 januari a.s. wordt gehouden in Het Centrum. Inloop tussen 19.30 en 19.45 uur.

Bij ‘íets doen voor of in de gemeente’ moet je heel breed denken. Het gaat echt om ALLE vrijwilligers: contactpersonen, redactie en bezorgers van het kerkblad, mensen die de zondagse nieuwsbrieven maken of uitdelen, kerkenraadsleden, tuinploeg, koffieschenkers, leden commissies en werkgroepen, beameraars, organisten, kosters, leiden kindernevendienst, clubs, oppasdienst en jeugdkerk, enzovoort enzovoort.

Het wordt een gezellige avond met eerst koffie/thee en daarna ‘hapjes en drankjes’. Ook is er een voordracht, getiteld ‘Humor in de kerk’, van de bekende schrijver, dichter, columnist en docent Twents en Twentse geschiedenis Gerrit Kraa uit Bornerbroek.

 

In verband met de catering moeten we wel  weten hoeveel mensen er komen. Als je je nog niet hebt aangemeld via de intekenlijsten in de beide kerkgebouwen, wil je dan een retourmailtje sturen naar het scribaat? E-mailadres: scriba.ak@pgnijverdal.nl . Geef daarbij s.v.p. even aan of je alleen komt of samen met partner.

Tenslotte nog het vriendelijke verzoek om deze e-mail door te sturen naar vrijwilligers van onze gemeente die u kent. Het scribaat heeft namelijk wel e-mailadressen van ouderlingen, diaconie, CvK en nog wat commissies/werkgroepen en zo, maar lang niet alle adressen. Beter dat iemand bij wijze van spreken 5 x wordt uitgenodigd dan dat we iemand vergeten. Bij voorbaat dank!

We hopen heel veel vrijwilligers te ontmoeten op 25 januari a.s..

Met een hartelijke groet,

Sandra Dubbink, scriba en Piet Jansen, voorzitter kerkenraad

Gebedsbrief januari: India, twee jaar gebed gevraagd

In India is de meerderheid hindoeïstisch. Radicale groeperingen domineren de overheid en proberen alle andere religies weg te drukken. Sinds president Modi aan de macht kwam in 2014 is de vervolging van christenen toegenomen. Al sinds de jaren ’90 is het hindoe-extremisme aan het groeien. Hun grootste doel is om India te veranderen in een land waar het hindoeïsme de staatsgodsdienst is. In de afgelopen jaren hebben radicale groeperingen vele aanvallen gedaan op niet-hindoes. Christenen met een hindoe-achtergrond worden zwaar vervolgd en soms vermoord. Vaak grijpt de overheid niet in bij zulke misdaden. Hierdoor neemt geweld tegen christenen verder toe.

Incidenten: in een dorp in India werden billboards geplaatst waarop staat dat buitenlandse godsdiensten verboden zijn. Een pastor werd opgehangen gevonden in zijn kerkgebouw. De politie deed het af als zelfmoord. Tijdens een doopdienst werden  christelijke leiders aangevallen door extremistische hindoes. Zes pastors werden gearresteerd tijdens een gebedsdienst. Ze worden beschuldigd van aanzet tot vijandschap tussen religies. Toen een aantal pastors plannen voor het kerstfeest besprak, werden ze aangevallen door religieuze extremisten. Voor de ogen van de politie werden ze in elkaar geslagen onder het schreeuwen van antichristelijke leuzen. Vier christelijke families werden door dorpsgenoten gedwongen publiekelijk hun geloof vaarwel te zeggen. Ze werden gedreigd met uitzetting en marteling.

Gebed voor de situatie is hard nodig. Open Doors is daarom de tweejarige gebedscampagne ‘Eén voor India’ gestart. Bid u mee?

·         Bid voor de pastors in India die lijden onder zware vervolging. Dank dat er pastors zijn die ondanks alles het Woord van God willen verkondigen.

·         Bid voor de families van pastors. Als een pastor opgepakt wordt, blijft zijn gezin achter, die daardoor nog kwetsbaarder wordt.

·         Vraag om moed en geloof voor Indiase christenen die bang zijn voor de toekomst.

·         Bid voor jonge vrouwen die tot geloof komen in de Here Jezus, maar onder druk van hun hindoefamilie toch weer terugkeren naar het hindoeïsme.

·         Het is geen uitzondering dat een gezin christen wordt nadat de vrouw tot geloof komt. Juist daarom worden christelijke vrouwen onder druk gezet om hun geloof af te zweren.

·         Bid dat het jaar 2019 een jaar vol van Gods bescherming en wonderen wordt in India.

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Kerstnachtdienst 24 december 21.00 Het Centrum met Shine

 

 

Liturgische schikking: Geef licht!

Het thema voor deze adventstijd is Geef Licht. Dat past heel goed bij deze donkere dagen voor het Kerstfeest. We mogen dan immers elk jaar opnieuw herdenken en beleven dat we uitkijken naar de komst van het Licht. De Here Jezus die als een kindje geboren werd in een stal. Al zijn de tijden somber en donker. We mogen vertrouwen op het Licht dat zal komen.
Maar Advent is meer dan alleen een voorbereiding op het Geboortefeest van Jezus. We worden ook opgeroepen om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is deze adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons zijn als mens.
De schikkingen voor de Adventszondagen hebben als basis een vierkante doos met een open onderkant. Deze basis, de aarde, zal per zondag een iets andere uitstraling krijgen.

Schikking van zo. 23 december, 4e Advent. Lezen: Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 39-45

Elizabeth jubelt dat Gods woord in vervulling zal gaan als zij Maria ontmoet. Beide vrouwen verwachten een kind en beide kinderen zijn bestemd voor een bijzonder leven. Johannes als boodschapper en Jezus als de gezalfde. Micha roept het volk op te geloven in een tijd dat er bezetting en grote dreiging waren. Het volk geloofde niet meer vanzelfsprekend in een God die partij voor hén koos. Micha voorziet iemand die voor het gekwelde volk zal opkomen, een herder voor hen zal zijn. Lucas laat die droom uitkomen in het verhaal van Elizabeth en Maria. De mensen die geloven weten ook dat er van hen verwacht wordt dat ze keuzes maken. Voor het goede in het leven. Kiezen voor kwetsbaren, armen en kinderen.

Geef licht aan de christenen in Noord Myanmar die vervolgd en uitgemoord worden.
Hun dorpen zijn in brand gestoken.
Velen zijn gevlucht naar de jungle waar ze gebrek aan alles hebben.
Het gaat vooral om gehandicapten, vrouwen, kinderen en bejaarden.
Ze kunnen nergens anders heen.

Vluchtelingen, waar kunnen zij leven? Wat kunnen zij eten?
Verwachtingen? Onverwacht hoopvol licht.
De kleur van de aarde in de schikking wordt nog lichter. Er komen witte materialen bij.

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Kerstdienst 23 december Zwolle, IC pastorale verzorging van doven