LET OP: De gezinsdienst van 30 september is in het Centrum!

Niet in de Regenboog, zoals per ongeluk vermeld staat in het Kerkvenster.

De praiseband uit Wierden treed op en het thema van de dienst is: Look a like, op wie wil jij lijken ?

Wees welkom op zondag 30 september om 9.30 en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Startdienst: ‘Een goed gesprek’.

Dit is het thema van de startdienst op 23 september met medewerking van alle predikanten en de 16plus catechesegroep. Het wordt een korte dienst, aanvang 9:30 uur, met aansluitend ruime tijd en aandacht voor een goed gesprek. Zo bieden wij u/jou de gelegenheid om met onze ouderenpastor ds. Liesbeth Jansen-Gort in gesprek te gaan over ouder worden. Ook kunt u tijdens een aantal workshops met elkaar van gedachten wisselen aan de hand van een voorwerp, een handwerkactiviteit (u mag ook uw eigen brei- en haakwerk meenemen), een goed verhaal, een foto, het thema Jezus en creatief bezig te zijn. De kinderen gaan gezellig met elkaar zoete broodjes bakken. Na afloop van de tweede workshopronde sluiten we af met een simpele maaltijd.
We nodigen iedereen uit om, zo mogelijk, een makkelijk gerecht mee te nemen zoals een salade, taart, brood, etc. Dan hebben we ruim voldoende voor ons allemaal. In de hal van Het Centrum staat aan het begin van de startdienst een tafel klaar waarop u uw meegebrachte etenswaren neer kunt zetten. Onder het genot van al dit lekkers heeft u dan volop de gelegenheid om door te praten met elkaar.
Op deze zondagmorgen is er geen dienst in De Regenboog.

Profielschets van de te beroepen predikant

Profielschets

Gebedsbrief oktober: Ethiopië, vervolging uit orthodoxe hoek

Christenen en moslims proberen, ten koste van elkaar, hun invloed in het land te vergroten. De vele verschillende stammen staan vaak vijandig tegenover christenen. De dictatoriale regering beperkt de vrijheid van meningsuiting, uit angst voor ondermijning van haar gezag. Vervolging komt ook vanuit de  de Ethiopisch-Orthodoxe (EOC). Bijna de helft van de Ethiopische bevolking behoort hiertoe.

De EOC bemoeilijkt het leven van leden die hun heil in andere kerken zoeken. Zij gebruikt haar connecties bij de overheid om hen dwars te zitten, en via wetgeving te voorkomen dat kerken kunnen uitbreiden. In het oosten en zuiden komen christenen steeds meer onder druk te staan door de moslimmeerderheid. Moslims die zich bekeren tot het christendom worden vals beschuldigd door islamitische leiders en familieleden.

Verschillende kerken in Somali, een regio in Ethiopië, zijn recent aangevallen. Er zijn zeker vijftien priesters vermoord. Het geweld brak uit nadat legers van diverse politieke leiders in de regio’s Somali en Oromia met elkaar in conflict raakten.  Zo is er een gewapende groep die Somali wil veranderen in een onafhankelijk land. Ook buurland Somalië is geïnteresseerd in de regio. Zeker 700 mensen zijn bij gevechten om het leven gekomen, een half miljoen mensen ontheemd geraakt.

Een rechter heeft begin dit jaar Temesgen Mezemir, een evangelisch christen, veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf. Het draaide allemaal om zijn mening over een replica van de Ark van het Verbond, die heilig is voor orthodoxe christenen. De beschuldigingen kwamen van leden van de EOC. De rechtszaak werd omgeven door geweldsincidenten tegen evangelische christenen.

·           Bid voor bescherming van de protestantse en evangelische christenen, bijzonder ook voor christenen met een moslim achtergrond

·           Bid voor stabiliteit op landelijk en regionaal niveau, voor terugkeer van vrijheid van meningsuiting

·           Bid voor een machtig, levens veranderend werk van Gods Geest in de orthodoxe kerken

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

ISRAËLZONDAG: “TROUW TOT IN EEUWIGHEID?”

Traditiegetrouw staat binnen veel kerken in Nederland de eerste zondag van oktober in het teken van Israël. Al vrij snel na de verschrikkingen van de Holocaust besloot de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk tot het instellen van deze Israëlzondag. Belangrijk in hun motivatie was: Opwekking tot liefde voor Israël; wie Jezus liefheeft kan zijn volk niet haten.” (citaat dr. H. Vreekamp).

 

 

 

Voor 2018 heeft de PKN aan de Israëlzondag  op 7 oktober het thema “Trouw tot in eeuwigheid?” meegegeven. Dat vraagteken heeft alles met ons mensen te maken, want Gods trouw is immers “grenzeloos” . Je moet dan bijna wel denken aan twee psalmregels: “God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken…”

 

In de De Regenboog hoopt ds. Bertine v.d. Weg aandacht aan het thema “Trouw tot in eeuwigheid?” te schenken. Naast de organist zal ook Riekus Schippers muzikale medewerking verlenen. Eén van de collecten is bestemd voor de Stichting Aleh, (www.aleh.nl), het grootste zorgnetwerk in Israël voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Tijdens de collecte is er meer over dit prachtige werk te horen en te zien. Alle reden om er bij te zijn op zondagmorgen 7 oktober. Iedereen van harte welkom!

 

Shalom en graag tot ziens op 7 oktober

ISRAEL PLATFORM HELLENDOORN NIJVERDAL

info: 0548-616007, israelplatformhn@gmail.com

Facebookpagina: Israel Platform Hellendoorn Nijverdal

 

 

BIJBELGESPREKSKRING; een Bijbelkring vol gesprekken en met veel diepgang!

Op maandagmorgen 1 oktober hopen we weer te starten met onze Bijbelgesprekskring in Het Spectrum achter de Regenboogkerk. Sommige deelnemers van vorig jaar vroegen al naar de eerste datum. Inderdaad, fijn om elkaar na de vakantie terug te zien en weer verder te gaan met onze waardevolle gesprekken rond de Bijbel. En natuurlijk geldt ook dit jaar: naast de deelnemers die er al zijn bent u/ben jij ook van harte welkom als “nieuweling”.  

ROMEINEN
Het komende seizoen gaan we ons richten op het tweede deel van het Bijbelboek Romeinen. Lezend in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Rome kijken we naar de bijzondere inhoud en verbinden die met ons leven van alledag.
We komen eens per drie weken op maandagmorgen bij elkaar in het Spectrum. We beginnen om kwart voor 10 met koffie en gaan om half 12 weer naar huis. Vorig jaar kwamen we 10 x bij elkaar en sloten ons seizoen af met een gezellige high-tea. 

Voor wie ook mee wil gaan doen: bel of mail Klazien Imhof , 0548-616619,
dinkla.imhof@gmail.com  of ds. Hanneke Paas, 0548-769053, hjpaas@xs4all.nl     

Hopelijk tot ziens op 1 oktober, ds. Hanneke Paas

 

 

Gebedsbrief september: Mexico, voorganger vermoord

Mexico is één van de gewelddadigste landen ter wereld. Corruptie en drugsbendes ondermijnen de overheid en het rechtssysteem. Ter bestrijding voert Mexico een ‘oorlog om drugs’. Gezien de manier waarop deze oorlog wordt gevoerd, maken veel organisaties zich zorgen over de mensenrechten. Op het platteland heeft de overheid nauwelijks invloed. 

In de Mexicaanse samenleving komen christelijke waarden steeds verder onder druk te staan.  Het geweld van de georganiseerde misdaad neemt toe. Pastors die opstaan tegen het onrecht zijn vaak slachtoffer, omdat preken tegen drugsgebruik en afkickprogramma’s voor jongeren de afzetmarkt van de bendes aantasten. In 2017 werden drie kerkleiders gedood.

Familieleden van christelijke leiders lopen het risico om ontvoerd te worden, omdat zij als ‘rijk’ worden gezien door de collecteopbrengsten in hun kerk. Christenen zijn vaak bang om bij elkaar te komen of zich publiekelijk te laten horen. Ook inheemse stammen, die katholieke en inheemse tradities vermengen, hebben een gespannen verhouding met protestantse christenen. Sommige christenen zijn vanwege hun geloof gevangengezet, mishandeld of vermoord.

Pastor Eduardo García werd 8 juni op klaarlichte dag vermoord. De voorganger van de kerk Vida Nueva (Nieuw Leven) in Ciudad Juárez werd midden op straat neergeschoten. Garciá verkondigde jarenlang het evangelie in zijn land, ondanks het feit dat hij en zijn gezin geconfronteerd werden met ernstige vervolging. Ze zijn vaker doelwit van aanslagen geweest. In 2009 werd Garcia’s zoon Abraham vermoord, volgens de media eveneens door huurmoordenaars. Twee jaar later moest het gezin een flink bedrag aan losgeld betalen om een dochter, die ontvoerd was, vrij te krijgen.

       Bid voor het gezin van pastor Garcia, voor Gods troost en bijstand in hun verdriet
       Bid voor herstel van de rechtsorde, voor een overheid die haar burgers kan beschermen
       Bid voor de kerken, dat ze zich niet laten intimideren en hun vrijmoedigheid niet verliezen

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

 

Gedurende de hele zomervankantie geen kindernevendienst in Het Centrum.

Er vindt de gehele zomervakantie geen kindernevendienst plaats in het centrum.

Zomer orgelconcerten 2018 in de Regenboog

In de zomermaanden is er op vrijdagavond weer een nieuwe serie orgelconcerten in de Regenboogkerk te beluisteren. Bekende organisten als ook talentvolle organisten bespelen deze zomer het “Mense Ruiter” orgel. Op 3 augustus trapt organist Gert van Hoef deze zomerserie af. Ook is Martin Mans weer te beluisteren namelijk op vrijdag 10 augustus. Dit jaar kunnen wij ook genieten van de in de regio bekende organist Frank Kaman. Wij sluiten deze zomer serie af met twee talentvolle organisten namelijk Jorrit Woudt en Hugo van der Meij.

Het hele programma zomerserie:

3 augustus Gert van Hoef

10 augustus Martin Mans

17 augustus Frank Kaman

24 augustus Jorrit Woudt
31 augustus Hugo van der Meij

Plaats: Nijverdal
Waar: Regenboogkerk
Adres: Grotestraat 127
Aanvangstijd concerten 20.00 uur

Programma aanwezig
Toegang is gratis, vrije gift bij de uitgang

Bruisende Kerk in Nijverdal Oecumenische dienst van de gezamenlijke Kerken

 
 

 

 

 

 

Thema: Doe normaal!

9 september 2018, 9.30 uur

Op zondag 9 september, om 9.30 uur, is er Bruisende Kerk in Nijverdal. Wij vieren dan de Oecumenische dienst in samenwerking met alle kerken. Het thema dit jaar is: Doe normaal!

Ik wil u/jou van harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn! Het belooft een prachtige dienst te worden met medewerking van Pastor Gerard Legtenberg, Ds. Bertine van de Weg, Gospelkoor Shine en Christelijke Muziekvereniging Advendo.

De dienst zal gehouden worden in de feesttent op het Marktplein en begint om 9.30 uur. Inloop is vanaf 9.00 uur. Na afloop is er volop ruimte om na te praten onder het genot van een kop koffie en lekkere krentenwegge.

Tot zondag 9 september 9.30 uur!

Namens de Raad van Kerken,

Jochem Kerklaan