Gebedsbrief april: Tunesië, druk op moslim bekeerlingen

Tunesië heeft problemen met de veiligheid in het land. De aanslag in 2015, waarbij ook toeristen omkwamen, heeft de toeristenindustrie stilgelegd. Islamitische milities zijn een bedreiging voor het democratiseringsproces, ingezet door liberale en seculiere politieke groepen.
Christelijke migranten leven in relatieve vrijheid, maar publiekelijk evangeliseren is niet toegestaan. Moslimbekeerlingen hebben met grote druk te maken. Hun familie en sociale omgeving probeert hen te dwingen tot het herroepen van hun nieuwe geloof. Sommigen worden thuis opgesloten en bedreigd of zwaar mishandeld, of trouwen gedwongen met een moslim. Islamitische milities uit Libië laten zich in de grensstreek gelden. Er worden christenen aangevallen en zelfs ontvoerd. Sommigen hebben huis en land verlaten.
Nabil, een pastor van een kleine kerk in Tunesië, maakt zich grote zorgen om kerklid Zine. Hij is al enige tijd vermist. Nabil is bang dat iemand uit Zines familie hem iets heeft aangedaan. Zine is nog niet zo lang christen en heeft een moslimachtergrond. Hij volgde een discipelschapstraining bij Nabil.

• Dank de Here God voor mensen als Nabil, die de mogelijkheid benutten om andere christenen te trainen in discipelschap. Bid om rust, wijsheid en volharding voor hen in deze spannende tijd
• Bid om kracht en bescherming voor moslimbekeerlingen als Zine, dat de dreiging hen niet zal afschrikken
• Bid dat er, ondanks de gespannen situatie voor christenen, meer Tunesiërs tot geloof blijven komen

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Gospelband ROOT7 met muziek van JESUS CULTURE

Voorverkoop toegangskaarten tbv goede doel.

Missionair Jongerenwerk Hellendoorn-Nijverdal, werkt met 23 jongeren en begeleiders aan een World Servants project in Namasim Ghana. Halverwege juli 2018 zullen zij naar Ghana vertrekken om mee te bouwen aan lerarenwoningen bij de school in Namasim. Deze woningen zijn van groot belang voor de lokale bevolking. Het biedt leraren de gelegenheid zich te vestigen en hierdoor is het onderwijs aan de kinderen in deze gemeenschap gewaarborgt. Onze jongeren zijn al een tijdje bezig met akties om de financiering van dit project rond te krijgen.

Op zaterdagavond 14 april is er een concert met Gospelband Root7  waarin de muziek van de Amerikaanse worshipband Jesus Culture centraal zal staan. Speciaal voor deze optredens is de band uitgebreid van 4 naar 6 muzikanten. Thema is ‘The Sound of Freedom’.

Dit wordt een bijzondere avond waarin u door de entree van € 7,50   het World Servants project van onze jongeren steunt en tevens geniet van mooie Gospelmuziek met een prachtig thema.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij de jongeren die aan dit project deelnemen en de aangesloten kerken of via voorverkoopadressen Bakkerij Nieuwenhuis aan de Constantijnstraat in Nijverdal, Konijnenbelt Fietsplezier in Hulsen en DA Hellendoorn.

Aanvang van het concert op 14 april is 20.00 uur in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal.  Deuren open vanaf 19.15 uur.

Namasim

Gebedsbrief maart: Bhutan, een boeddhistisch bolwerk

Hoewel het land democratisch is en de grondwet seculier, ligt de praktijk toch anders. Nog nooit heeft een kerkgemeenschap toestemming gekregen een kerk te bouwen. Christenen komen samen in huiskerken en bijeenkomsten worden stiekem in de vroege ochtend of late avond gehouden met de lichten uit. De overheid houdt de bijeenkomsten in de gaten, invallen en arrestaties vinden plaats. Ook de lokale bevolking is tegen de huiskerken.

Christenen worden voortdurend gediscrimineerd. Veel christenen hebben geen identiteitskaart en zijn daarmee uitgesloten van gezondheidszorg, vervoer, werk of scholing. Familie en gemeenschap keren zich tegen nieuwe christenen. Ook religieuze leiders en de overheid keuren bekeringen af. Veel christenen houden hun geloof geheim. Bijbels mogen niet worden geïmporteerd. Vervolging gaat overigens meestal niet gepaard met geweld.

Bhutan is al eeuwen een boeddhistisch koninkrijk. Vooral in landelijke gebieden keren monniken zich sterk tegen het christendom. De autoriteiten geven geen bescherming en kiezen vaak de kant van de monniken. De antibekeringswet verbiedt het om mensen te dwingen een ander geloof aan te nemen. Daar valt uitnodigen voor een kerkdienst of een gesprek over het geloof ook onder. Het gerechtshof legt christenen hoge straffen op, ook als het bewijs magertjes is.

Veel burgers volgen gebruiken van het animistische geloof. Zij eisen ook van christenen dat zij de gebruiken blijven uitoefenen. Familie dreigt met gedwongen scheiding en onterving. Kinderen hebben een toelatingsbrief voor scholing nodig van de dorpsoudste. Dit wordt dikwijls geweigerd aan christenen. Op school hebben kinderen te maken met pesterijen en discriminatie. Ze krijgen lagere cijfers en daardoor moeilijk toegang tot hogere educatie.

• Bid voor de nieuwe christenen in Bhutan die veel vervolging vanuit hun familie ondervinden
• Bid om bijzondere bescherming voor de christelijke kinderen in hun achterstandsituatie
• Bid dat de overheid geen onderscheid maakt bij het beschermen van haar burgers

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

World Servants project in Namasim Ghana

Gospelband ROOT7 met muziek van JESUS CULTURE.    

 thema “The Sound of Freedom”

Missionair Jongerenwerk Hellendoorn-Nijverdal  waaraan ook onze PG Nijverdal deelneemt, werkt met 23 jongeren en begeleiders aan een World Servants project in Namasim Ghana. Halverwege juli 2018 zullen zij naar Ghana vertrekken om mee te bouwen aan lerarenwoningen bij de school in Namasim. De jongeren zijn al een tijdje bezig met akties om de financiering van dit project rond te krijgen en uiteraard zullen wij hen zoveel mogelijk willen steunen om dit doel te bereiken. In het weekend van 14-15 april is er een aktieweekend in en nabij Het Centrum en tijdens de ochtenddiensten op zondag 15 april zullen enkele jongeren hierover presenteren. Op een later tijdstip zullen we meer informatie geven over de akties in dit weekend.

Op zaterdagavond 14 april is er een concert met Gospelband Root7  waarin de muziek van de Amerikaanse worshipband Jesus Culture centraal zal staan. Speciaal voor deze optredens is de band uitgebreid van 4 naar 6 muzikanten. Thema is ‘The sound of freedom’. Vrijheid is een groot goed, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan de 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, of aan de sterk toenemende vervolging van Christenen. Ook in onze westerse samenleving zijn veel mensen niet vrij. Mensen gaan belast onder werkdruk, sociale druk of stress. Root7 wil met deze conceptdiensten mensen die belast zijn de boodschap meegeven dat je in Jezus werkelijk vrij bent.

Dit wordt een bijzondere avond waarin u door de entree van € 7,50   het World Servants project van onze jongeren steunt en tevens geniet van mooie Gospelmuziek met een prachtig thema.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Freddy Nijen Twilhaar, email: freddygera@hotmail.com,  tel. 0651569475  of via voorverkoopadressen Bakkerij Nieuwenhuis aan de Constantijnstraat of Konijnenbelt Fietsplezier in Hulsen.

Aanvang van concert op 14 april is 20.00 uur in Het Centrum Nijverdal. Deuren open vanaf 19.15 uur

PG Nijverdal zoekt nieuwe predikant.

Profielschets nieuwe predikant definitief jan18

beleidsplan-PGN-2016-2019-versie-jan.2016

WERELDGEBEDSDAG 2018

 

 

 

Wereldgebedsdag is een “Wereldgebeurtenis!”. 0p de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Door Wereldgebedsdag krijgt het Christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.
Ieder jaar wordt door vrouwen in telkens een ander land een orde van dienst samengesteld aan de hand van een thema. Dit jaar is de  viering voorbereid door vrouwen uit Suriname. Het thema voor de viering is: En God zag dat het GOED was….
Bij gebed hoort ook delen. Tijdens de viering wordt één collecte gehouden voor drie goede doelen in Suriname Het Nederlands Comité heeft gekozen om de volgende projecten te steunen.
Stichting Unu Pikin: biedt werk en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waardoor ontwikkelingskansen worden gecreëerd .
Het Parelhuis: vangt met HIV besmette jonge kinderen op en wil deze vaak verstoten  kinderen een echt thuis bieden, waar veiligheid en zich geaccepteerd en geborgen voelen, centraal staan.
Opleiding nieuwe gezondheidszorgassistenten: de gezondheidszorg in het binnenland is in goede handen bij de medische zending. Het werk is erg belangrijk.
Voorscholen in het binnenland (klein project) In een aantal dorpen in het binnenland kunnen peuters van 2½ tot 4 jaar tegenwoordig naar een voorschool. Ze leren er vooral Nederlands.  De voorschool geeft kinderen een voorsprong!

Iedereen, vrouwen en mannen, zijn welkom bij de viering op vrijdag 2 maart a.s. om 19.00 uur in Het Vischnet, Grotestraat 70 om 19.00 uur.

Medewerking door een Moluks koortje en Riekus Schippers (begeleiding)

De liturgie kost € 0,65.

 Meer  informatie op Website: www.wereldgebedsdag.nl en Facebook: Wereldgebedsdag Nederland

 

Voorjaarsconcert Jaap Zwart vrijdag 16 maart 2018 Regenboog Nijverdal

Ook in 2018 zullen weer bekende en talentvolle organisten het “Mense Ruiter” orgel bespelen
Jaap Zwart is de eerste organist die te beluisteren is in  serie  “orgelconcerten Regenboog 2018”.

Organist Jaap Zwart (1955) groeide op in een muzikaal gezin.
Zijn eerste muziekonderricht ontving hij van zijn vader Jaap Zwart (1924-2001).
Aan het Amsterdams Conservatorium studeerde hij piano en orgel.
Met het hoofdvak Theorie der Muziek sloot hij zijn studie af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Aan het conservatorium van Amsterdam is hij docent binnen de vakgroep voor het hoofdvak theorie.
Als organist programmeert Jaap Zwart een breed repertoire.
Een van zijn specialiteiten is de uitvoering van relatief onbekende orgelmuziek uit de 19e en 20e eeuw.
Als organist is hij verbonden aan de Grote of Andreaskerk in Hattem en de Grote Kerk in Harderwijk.

Wanneer: vrijdag 16 maart 2018
Waar:  Regenboogkerk
Adres: Grotestraat 127
Plaats: Nijverdal
Aanvangstijd concert 20.00 uur

Programma aanwezig
Toegang is gratis, vrije gift bij de uitgang

volgs ons ook op facebook

https://www.facebook.com/orgelconcertennijverdalregenboogkerk

 

Elvis in Church in Het Centrum

Om al vast te noteren in je/uw agenda: D.V. zondagavond 11 maart komt de ‘Elvisband’ weer in Het Centrum.

Er is een compleet nieuwe dienst gemaakt rond het thema ‘Soultime’, tijd voor je ziel. Op heel veel plekken is aandacht voor de ziel; bedrijven bieden Mindfulness aan, anderen doen aan Yoga en zo zijn er meer methoden die er aandacht voor  vragen. Blijkbaar is het nodig, want we zijn ondanks alle technische hulpmiddelen drukker dan ooit.  We zouden bijna kunnen vergeten dat de Bijbel, sommige delen zijn 3000 jaar oud, al schrijft over aandacht voor de ziel. Hoe komt je ziel tot rust? Voor Elvis waren de woorden van de Bijbel zoals die in de Gospels werden bezongen een manier om zijn ziel tot rust te brengen. Iemand uit zijn band zei over Elvis: “de Gospel was voor Elvis als een emmer koud water over een oververhitte ziel. Daarom zongen we altijd na een concert nog een half uur Gospel”. In de dienst horen we prachtige oude Gospels horen in de stijl zoals Elvis ze zong en deze worden verbonden deze met een aantal moderne liederen rondom het thema Soultime. Ds. Arjen van der Spek, voorheen predikant in Enter en Holten en nu in Zwartsluis, spreekt over: tijd voor je ziel.

 

Doorstart boekhandel

Voor de voortzetting van een christelijke boekhandel in Nijverdal hebben zich veel vrijwilligers gemeld met belangstelling voor de verkoop. Echter, het is (tot nog toe) niet gelukt een bestuur te vormen. Eén persoon heeft zich daarvoor gemeld, maar dan ontbreken er nog twee. In het bijzonder een voorzitter die ‘kartrekker’ en fondswerver kan en wil zijn. Wanneer het niet lukt deze mensen alsnog te vinden, dan zullen we (Raad van kerken) moeten stoppen met onze pogingen. Hoe spijtig dat ook is. Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, neem dan contact op met Adri Kodde, onze secretaris (akodde@home.nl).

P. Boomsma

Kinderdienstmethode Bijbel Basics voorziet in een behoefte

De kinderdienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft al 2500 abonnees.
Bijbel Basics speelt in op een behoefte in de kerken. Sinds het verschijnen van de Samenleesbijbel – een editie speciaal voor ouders en kinderen – kreeg het NBG steeds vaker de vraag om materiaal te maken voor de kinderdienst.

Eerste ervaringen
Kinderwerkers tonen zich enthousiast over de methode. Hanneke van Lieshout uit Den Bosch bijvoorbeeld zegt: ‘Bijbel Basics helpt me om de voorbereiding goed aan te pakken. Het programma is afwisselend en je kunt kiezen wat bij jou past. Kinderen horen er helemaal bij en moeten in alle openheid kunnen praten over hun geloof en twijfels. Deze methode helpt daar bij.’

Bijbel en kind
Met Bijbel Basics brengt het NBG de Bijbel dicht bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Bijbel én het kind staan centraal: Bijbel Basics houdt rekening met de leervoorkeuren van en leeftijdsverschillen tussen kinderen, en legt tegelijkertijd een brede basis voor de ‘bijbelopvoeding’ van kinderen. De methode is ontwikkeld door bijbelwetenschappers en pedagogen van het NBG.

Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn alle beschikbare afleveringen te downloaden. Nu al staan de lessen over Pasen online.