Gebedsbrief mei: christen zijn in Vietnam

Christenen in Vietnam krijgen vaak te maken met discriminatie. Dat begint al op de basisschool, als kinderen verplicht mee moeten doen met de voorouderverering. De laatste jaren nam ook de controle door de communistische regering toe. Als studenten uit bepaalde stammen christen worden, krijgen ze te maken met dreigementen en schorsing. Er zijn verschillende situaties bekend waarin pastors zijn aangevallen. Dit gebeurde soms door misdadigers die door de overheid ingehuurd waren.

In het boeddhistisch land accepteren familieleden bekering tot het christendom nauwelijks. Zij vereren angstvallig hun voorouders of hangen het communistische gedachtengoed aan. Christenen worden als gevaarlijk gezien en buitengesloten. Omdat families in Vietnam vaak met meerdere generaties in één huis wonen, is het voor een christen extra ingewikkeld om zijn geloof te belijden.

Dat geldt ook voor het gezin van Vinh. Toen zijn moeder (90) ook nog eens tot geloof kwam, was de maat vol voor zijn vrouw en kinderen. Ze zetten hen uit huis en verspreidden in het dorp de waarschuwing hen niet te ontvangen of ze zouden de autoriteiten inlichten. De kerk durft Vinh niet op te vangen, maar hij wil ondanks het gevaar graag terug naar zijn dorp.

Etnische groepen als de Hmong en de Montagnards hebben altijd met discriminatie te maken gehad, maar sinds zij zich tot het christendom bekeerden is daar nog extra vervolging bijgekomen. Meer dan tienduizend van hen zijn door de Vietnamese overheid stateloos gemaakt. Zonder registratie kunnen ze geen ID-kaart aanvragen of solliciteren, getrouwde stellen krijgen geen huwelijkscertificaat, kinderen kunnen zich niet laten inschrijven op school. Als gevolg van de vervolging zijn velen gevlucht naar omringende landen.

·         Wilt u bidden dat nieuwe gelovigen de kracht en moed houden om sterk te staan in hun geloof

·         Bid om rust en vrede voor christenen als Vinh, dat ze Gods leiding ervaren in hun situatie

·         Bid voor de Hmong en Montagnards, hun omstandigheden zijn na hun vlucht niet veel beter

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Wie helpt ons uit de nood??!!

De Raad van Kerken is wanhopig op zoek naar een of twee personen die mee willen helpen met het organiseren van de herdenkingsdienst op 4 mei voorafgaand aan de kranslegging bij het monument op de Joncheerelaan.
Het mag toch niet zo zijn dat een jarenlange traditie stopt, omdat er niemand is die zich één avond hiervoor beschikbaar wil stellen.
Wie wil meehelpen om deze traditie in ere te houden?
Info en aanmelden bij
Adri Kodde, akodde@home.nl of 0548616285

foto’s voorbereiding kerkmarkt 2019

Gebedsbrief april: wat betekent vervolging voor vrouwen

 

Meisjes en vrouwen vormen de meest kwetsbare groep in christenvervolging. Vervolging van vrouwen is vaak veel complexer en speelt zich meer in het verborgene af dan bij mannen. Dat blijkt uit een rapport van Open Doors over verschillen in christenvervolging.

Vervolging van christelijke mannen blijkt doelgericht, ernstig en zichtbaar, van vrouwen complex, gewelddadig en verborgen. Voor mannen geldt dat het zich vaak op één terrein van hun leven afspeelt. Ze worden gevangen gezet zonder enige vorm van proces of krijgen geen baan meer of worden gedood door autoriteiten of gewelddadige milities. Vrouwen ervaren vaak op veel meer terreinen de consequenties. In veel culturen worden vrouwen als minderwaardig gezien. Zij worden regelmatig slachtoffer van seksueel geweld. Dat is niet alleen een traumatische gebeurtenis, ook de periode daarna is zwaar, vanwege schaamte en mogelijke verstoting omdat de vrouw als onrein wordt gezien. Vervolging komt dan hoofdzakelijk uit de familiesfeer en sociale omgeving.

Vrouwen krijgen te maken met huisarrest, een gedwongen huwelijk of juist een gedwongen scheiding, verkrachting en ontzegging van de voogdij over de kinderen. Saoedische vrouwen moeten bijvoorbeeld de reputatie van de familie hooghouden. Ongewenst gedrag zoals bekering tot het christendom beschadigt de eer van de familie en wordt beschouwd als een doodzonde.

Er zijn vrouwen die als leeuwinnen vechten voor hun gezin. Voor de opleiding die ze graag willen doen maar niet mogen omdat ze christen zijn. Voor manieren om hun geloof te kunnen delen.
Eén van hen is Marina, vrouw van pastor Dmitri Sjestakov (die vier jaar gevangen zat in een werkkamp). Zij vertelde met een blik van grote vastberadenheid, moed en vertrouwen, maar ook met tranen, hoe ze het had gered onder de voortdurende intimidatie vanuit de overheid, mede dankzij de steun van duizenden mensen die haar in gebed brachten en kaarten stuurden.

  • Bid voor deze vrouwen, dat hun getuigenis stand houdt, in hun kwetsbaarheid en onder vaak zware omstandigheden

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Gebedsbrief maart: China, jarenlang ging het beter….

Door heel China wordt (weer) hard opgetreden tegen christenen. President Xi heeft een communistische visie en ziet christenen als tegenstanders. Huis- en ook staatskerken worden regelmatig binnengevallen. Kerkdiensten worden gemonitord door de staat.

De nieuwe godsdienstwet uit 2018 heeft de situatie erg verslechtert. Religieuze zaken zijn nu ondergebracht bij de communistische partij. Verschillende kerken werden het afgelopen jaar verwoest. De politie viel ook huizen binnen van christenen. Jongeren onder de achttien mogen geen kerkdienst bezoeken of godsdienstonderwijs ontvangen. Schoolkinderen moeten een formulier invullen dat ze geen godsdienst hebben.

Bekeerlingen met een islamitische of boeddhistische achtergrond hebben het extra zwaar. Ze worden vaak bedreigd en mishandeld door familieleden, aangegeven bij de autoriteiten of zelfs verstoten uit de gemeenschap. Soms wordt een scheiding geforceerd en kinderen bij christelijke ouders weggehaald.

Honderd kerkleden in Chengdu werden in december gearresteerd. Onder hen pastor Wang en zijn vrouw. Hij werd gevangengezet, zijn vrouw onder huisarrest geplaatst. Wegens ‘ondermijning van de staat’ kunnen ze veroordeeld worden tot vijf jaar cel. Zijn assistent meldde via social media: “We zullen blijven samenkomen. In het volgen van de Heer hoort vervolging erbij.”

Onder de overheidscampagne ‘tegen terrorisme’ onder minderheidsgroepen zijn veel Oeigoeren opgepakt. Ze komen terecht in heropvoedingskampen. Onder deze islamitische Oeigoeren zijn ook christenen met een moslimachtergrond.

  • Bid voor volharding van kerk en kerkleiders onder deze nieuwe golf van vervolging
  • Bid voor christenen in heropvoedingskampen die het daar heel zwaar hebben.

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

 

WERELDGEBEDSDAG 2019

BEAM the Light – EO-Jongerendag

Hallo!

Op zaterdag 25 mei organiseert EOBEAM de EO-Jongerendag in Ahoy Rotterdam. Al 45 jaar een van de grootste christelijke jongerenevenementen in Nederland.

Samen met tienduizenden jongeren beleven we elk jaar een fantastische dag waarop Jezus centraal staat.

We nodigen u als kerk van harte uit om daar dit jaar samen met de jongeren uit uw kerk deel van uit te maken.

Samen vieren
Juist voor jongeren die misschien minder betrokken zijn bij de kerk kan het een enorme motivatie zijn om met tienduizenden jongeren het geloof te vieren. Dankzij de muziek en eigentijdse taal (her)ontdekken jongeren dat God van ze houdt én dat ze niet alleen staan in hun geloof.

Wilt u de jongeren uit uw kerk deze ervaring ook meegeven? Zorg dat u erbij bent!

Kaarten reserveren kan vanaf vrijdag 25 januari via eo.nl/jongerendag. Voor groepen zijn er speciale mogelijkheden om kaarten te reserveren.

Speciaal jeugdleidersprogramma
Naast het reguliere programma met optredens van o.a. Hillsong Young & Free bieden wij jeugdleiders een extra programma aan. In een interactieve/inspirerende workshop krijgen jeugdleiders nieuwe inzichten en praktische handvatten voor jongerenwerk. Aanmelden voor dit programma kan binnenkort via eo.nl/jongerendag.

Thema: BEAM the Light
Het thema van de EO-Jongerendag 2019 is ‘BEAM the Light’. In de Bijbel zegt Jezus dat Hij het licht van de wereld is. Tijdens het evenement worden jongeren geïnspireerd om dat licht door te geven aan hun omgeving.

Zien we uw kerk op de EO-Jongerendag?
Nodig vanaf nu uw jongeren uit om naar de EO-Jongerendag te komen. Dat kan door het delen van de poster of een (Facebook)bericht in uw kerk.

Wij hopen en bidden dat steeds meer jongeren Jezus’ liefde zullen ervaren en die liefde mogen doorgeven aan de mensen om hen heen. Bidt u mee? Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Joram Kaat
Presentator EO-Jongerendag

PS. Reserveren voor de EO-Jongerendag kan vanaf 25 januari via eo.nl/jongerendag.

Gebedsbrief februari: Iran, groei tegen de verdrukking in

Hoewel er ook sprake is van vervolging door familie, is de gemeenschap een stuk minder fanatiek dan de overheid. De voor-islamitische Perzische cultuur en het soefisme spelen daarbij een rol. De historische kerken, Armeens en Assyrisch, zijn toegestaan. Maar christenen worden behandeld als tweederangs burgers. De overheid verbiedt de prediking of hulp aan moslims en straft hiervoor met gevangenisstraf en geweld.

Ook zijn er gemeenschappen van christenen met een westerse of een oosterse achtergrond (uit de Filippijnen en Zuid-Korea). Zij moeten hun kerk vaak sluiten nadat lokale moslimbekeerlingen de diensten bezoeken. Kerkleiders krijgen geen toestemming voor gebedsbijeenkomsten. Moslimbekeerlingen vormen de grootste groep. De overheid ziet hen als westerse propaganda en legt hen de zwaarste vervolging op. Veel christenen beleven hun geloof geïsoleerd van andere christenen. Ondanks de vervolging is de kerk in Iran de afgelopen jaren enorm gegroeid.

Veel christenen (vooral moslimbekeerlingen) zitten lange gevangenisstraffen uit. Net voor Kerst werden 114 Iraanse christenen gearresteerd. Dit is een recordaantal. De meesten van hen werden na een paar uur of enkele dagen vrijgelaten. De huiskerkleiders daarentegen zitten nog vast. De overheid wilde met deze arrestaties de waarschuwing afgeven aan kerken om niet te evangeliseren tijdens de kerstperiode. In totaal zijn in december 142 christenen gearresteerd in tien steden.

Op het politiebureau moesten de gearresteerde christenen hun activiteiten die verband houden met hun geloof opschrijven. Ook kregen ze te horen dat ze geen contact meer mogen hebben met andere christenen of andere christelijke groepen. Volgens bronnen wist de politie zich geen raad met het grote aantal arrestanten en konden de proces-verbalen niet snel genoeg verwerkt worden.
• Bid voor de kerkleiders die vaak lang gevangen zitten in strenge gevangenissen
• Dat de kerk verder blijft groeien, tegen de druk en intimidatie in
Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Week van Gebed 2019 voor de eenheid van de kerken ‘RECHT voor ogen’

Gezellige avond voor alle vrijwilligers van de PG Nijverdal

Via zowel Het Kerkvenster als de zondagse nieuwsbrieven ben je al uitgenodigd voor de gezellige avond voor vrijwilligers van onze gemeente op vrijdag 25 januari a.s.. Tot nu toe hebben zich een kleine 70 mensen aangemeld. Heel fijn, maar gezien al het werk dat er door vrijwilligers wordt gedaan in onze gemeente hopen we op nog meer aanmeldingen. Daarom sturen we nu de uitnodiging ook naar zoveel mogelijk mailadressen die we kennen.

Iedereen die op welke wijze ook iets doet in of voor onze gemeente is van harte welkom op de gezellige avond die D.V. vrijdag 25 januari a.s. wordt gehouden in Het Centrum. Inloop tussen 19.30 en 19.45 uur.

Bij ‘íets doen voor of in de gemeente’ moet je heel breed denken. Het gaat echt om ALLE vrijwilligers: contactpersonen, redactie en bezorgers van het kerkblad, mensen die de zondagse nieuwsbrieven maken of uitdelen, kerkenraadsleden, tuinploeg, koffieschenkers, leden commissies en werkgroepen, beameraars, organisten, kosters, leiden kindernevendienst, clubs, oppasdienst en jeugdkerk, enzovoort enzovoort.

Het wordt een gezellige avond met eerst koffie/thee en daarna ‘hapjes en drankjes’. Ook is er een voordracht, getiteld ‘Humor in de kerk’, van de bekende schrijver, dichter, columnist en docent Twents en Twentse geschiedenis Gerrit Kraa uit Bornerbroek.

 

In verband met de catering moeten we wel  weten hoeveel mensen er komen. Als je je nog niet hebt aangemeld via de intekenlijsten in de beide kerkgebouwen, wil je dan een retourmailtje sturen naar het scribaat? E-mailadres: scriba.ak@pgnijverdal.nl . Geef daarbij s.v.p. even aan of je alleen komt of samen met partner.

Tenslotte nog het vriendelijke verzoek om deze e-mail door te sturen naar vrijwilligers van onze gemeente die u kent. Het scribaat heeft namelijk wel e-mailadressen van ouderlingen, diaconie, CvK en nog wat commissies/werkgroepen en zo, maar lang niet alle adressen. Beter dat iemand bij wijze van spreken 5 x wordt uitgenodigd dan dat we iemand vergeten. Bij voorbaat dank!

We hopen heel veel vrijwilligers te ontmoeten op 25 januari a.s..

Met een hartelijke groet,

Sandra Dubbink, scriba en Piet Jansen, voorzitter kerkenraad