Gebedsbrief mei: Azerbeidzjan, schijnbare vrijheid

Officieel is Azerbeidzjan een seculiere staat, die zich graag profileert als ‘het land van tolerantie’. Maar de situatie van christenen is zorgwekkend. Verreweg de meeste Azerbeidzjanen zijn moslim. De regering wil elke vorm van fundamentalisme tegengaan. Buitenlandse waarnemers berichten regelmatig dat vrijheden daarbij met voeten getreden worden. Traditionele kerken, met name de Russisch-Orthodoxe kerk, worden relatief met rust gelaten. Andere kerken worden gezien als een bedreiging. Christenen worden achtergesteld en wie zich tot het christendom bekeert, ‘verraadt’ zijn familie en land. De druk om terug te keren tot de islam, is enorm.

Kerken moeten zich om de zes of zeven jaar laten registreren. En elke keer wordt het aantal toegekende registraties kleiner. De overheid heeft infiltranten in de meeste kerken. Christenen weten niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Ondanks alles blijft het aantal christenen groeien.

In november 2016 vond er een politie-inval plaats in het huis van Hamid Shabanov, een kerkleider. Shabanov en een andere voorganger kregen elk een boete van 1500 euro voor het leiden van een huiskerk zonder registratie. Tijdens de rechtszaak werd Shabanov schuldig verklaard. Het Hooggerechtshof bepaalde, veel later, in hoger beroep dat de twee voorgangers hun opgelegde boetes niet hoefden te betalen. Er is opluchting vanwege het vervallen van de boetes, maar het betekent nog steeds niet dat ze diensten mogen houden, en zonder die vergunning is het verboden om samen te komen. Voor kerken is het verkrijgen van een officiële registratie vaak onmogelijk omdat de overheid de verzoeken afwijst.

  • Bid dat kerkleiders en huisgroepen zich niet laten intimideren door de overheidscontroles
  • Dat ze ondanks de druk een sterk getuigenis behouden richting hun (moslim) medeburgers

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

 

 

Kom 1ste Pinksterdag naar het Openluchttheater

Kom 1ste Pinksterdag naar het Openluchttheater aan de Duivecatelaan in Nijverdal.

Om 19.00 uur zal daar een feestelijke Pinksterviering worden gehouden van alle kerken uit Nijverdal en Hellendoorn.  Ds. Pieter Boomsma  verzorgt de meditatie.

De Koninklijke Christelijke Muziekvereniging ADVENDO zal on s muzikaal laten genieten en verzorgt ook de begeleiding van de samenzang. Kortom een viering om naar uit te kijken.

Thema: ‘Geest-ig’.

Bij minder goed weer   bent u van harte welkom in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente,  Grotestraat  68   ,want dan is de viering daar naar toe verplaatst. We zien u graag verschijnen in het Openluchttheater ( of de Kerk). Er zijn bankjes met een rugleuning en kussentjes.

Weet u allen hartelijk welkom.

Raad van Kerken,

Nijverdal – Hellendoorn

Persbericht Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn i.v.m. de bijeenkomsten Dodenherdenking 4 mei 2018.

Dodenherdenking  op 4 mei (Raad van Kerken)

Vrijdag 4 mei 2018 worden de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zij die vielen in het voormalig Ned. Indië en tijdens conflicten en vredesmissies nadien.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken Nijverdal – Hellendoorn. Zij worden gehouden in de Vrije Evangelische Kerk aan de Grotestraat te Nijverdal en in de Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat te Hellendoorn.

 

Jaarthema:

De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een beroep op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité in de periode 2016-2020 onder de slogan “Vrijheid geef je door”. Aangezien het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog nog altijd een bron van inspiratie kan zijn is 2018 uitgeroepen tot “Jaar van Verzet”.

 

Informatie herdenkingsbijeenkomst Protestantse Kerk te Hellendoorn:

Voorganger dit jaar is Ds. R.J. Perk van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn / Kruidenwijk. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door leden van de Hellendoornse Harmonie. Verder zal traditiegetrouw het koor Vocal Devotion haar medewerking verlenen en wordt door de 2e  prijs winnaar(es) van de gedichtenwedstrijd van CSG Reggesteyn het winnende gedicht voorgedragen. De lezing in de dienst wordt verzorgd door Dinie Daggert.

Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur.

 

Informatie herdenkingsbijeenkomst Vrije Evangelische Kerk te Nijverdal:

Voorganger in de Vrije Evangelische Kerk  is Ds. P. Boomsma emeritus predikant te Nijverdal. De muziekvereniging Advendo zorgt voor de muzikale omlijsting.

Door de 3e prijs winnaar(es) van de gedichtenwedstrijd van CSG_Reggesteyn zal het winnende gedicht worden voorgedragen.

Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur.

 

Informatie Stille Tocht:

Het vertrekpunt van de Stille Tocht uit Hellendoorn is de Protestantse Kerk.

Daar vertrekt de stoet om 19.20 uur. De route vanuit Hellendoorn gaat ook langs het Indië monument, waar een krans wordt gelegd. De stoet vervolgt haar weg richting het Monument voor Gevallenen.

In Nijverdal is het vertrekpunt de parkeerplaats bij de Evenementenweide aan de Meester Ponsteenlaan. Daar vertrekt de stoet om 19.35 uur richting het Monument voor Gevallenen.

Bij het monument wordt het programma van de gemeente Hellendoorn gevolgd. Het begint met een welkom en toespraak van de burgemeester. Na twee minuten stilte en het spelen van ons volkslied, worden bij het monument, namens diverse organisaties, kransen gelegd. De kranslegging wordt afgesloten met een openbaar defilé.

 

De Raad van Kerken hoopt dat velen uit onze gemeente de bijeenkomsten gaan bijwonen. Op ouders wordt een beroep gedaan om ook de kinderen bij de herdenking te betrekken.

 

 

 

 

 

Gebedsbrief mei: Afghanistan, nr. 2 op de ranglijst vervolging

Volgens de grondwet is Afghanistan een islamitische staat. Alle andere religies ziet men als vreemd en gevaarlijk. De overheid reageert daarom vijandig op zelfs maar een hint van het christendom. Dit geldt nog meer voor stamleiders, religieuze leiders en gewone burgers.

Het stamverband is voor Afghanen sterker en belangrijker dan hun verbondenheid met de staat. Een Afghaan die christen wordt, verlaat in de ogen van stamgenoten de gemeenschap. Zo’n afvallige moet worden teruggehaald. Bekeert een familielid zich tot het christendom? Dan is dat een schande voor de rest van de familie. Zij doen er alles aan om de bekeerling terug te winnen. Of familieleden laten de christen boeten voor de schande. Sommigen worden door hun familie gemarteld of vermoord.

Alle Afghaanse christenen zijn ex-moslim en kunnen hun geloof niet openlijk belijden. Samenkomen is vrijwel niet mogelijk. Zelfs hardop zeggen dat je christen bent, is gevaarlijk. Afghanen die zich bekeren tot het christendom, worden vaak letterlijk voor gek verklaard en kunnen in een psychiatrisch ziekenhuis belanden. Anderen raken hun baan en huis kwijt. Soms zien gezinsleden de grote verandering in het leven van een bekeerling. Het kan gebeuren dat een heel gezin hierdoor besluit Christus te volgen.

Op internet informatie opzoeken over het christendom is voor een Afghaan levensgevaarlijk. Afhankelijk van je familiesituatie kun je hierom worden gedood. Meerdere Afghaanse moslimbekeerlingen zijn het afgelopen jaar vermoord. Een Duitse hulpverlener die 13 jaar in Afghanistan werkte, werd in mei 2017 vermoord. De Afghaan die het terrein bewaakte waar zij verbleef, werd onthoofd. Dit illustreert het geweld waarmee Afghaanse christenen te maken hebben.

·         Bid dat de Afghaanse christenen toch een weg vinden om elkaar te ontmoeten

·         Bid dat de Boodschap ondanks de gevaarlijke situatie ingang blijft vinden bij de Afghanen

·         Om bescherming en wijsheid voor de bekeerlingen in de omgang met hun omgeving

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

WEEWEECAFEE STOPT ERMEE

Na ruim vier jaar actief geweest te zijn voor de Hellendoornse burgers zonder baan stopt het WeeWeeCafee.  Woensdagmorgen 4 april was de laatste bijeenkomst in Kulturhus De Kruidenwijk met een interessante bijeenkomst over loopbaanontwikkeling, verzorgd door Hetty Nijmeijer.

Begin 2014 was de eerste bijeenkomst, georganiseerd door Wijkvereniging De Kruidenwijk, de Raad van Kerken en Stichting De Welle. Later sloot Jobtraffic Personeelsdiensten zich hierbij aan.

Diverse bedrijven en instellingen verleenden hun medewerking, maar ook kwamen zaken aan de orde als hoe je je presenteert op LinkedIn en hoe je je CV kunt optimaliseren. Tevens kwam John de Wolf langs om de oudere werkzoekenden een hart onder de riem te steken. En hadden we een gezellige ochtend onder de bezielende leiding van onze BN-er (Bekenden Nijverdaller) Herman Kampman.  Al deze mensen willen we heel hartelijk bedanken voor hun inbreng. Vele  werkzoekenden vonden de weg naar het WeeWeeCafee en gaven blijk van het feit dat zij daadwerkelijk iets aan deze ochtenden hadden. De laatste maanden liep het bezoek aan het WeeWeeCafee sterk terug, mede door de aantrekkende economie, waardoor meer mensen weer een baan vonden en omdat mensen hun pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. Daardoor maakte het WeeWeeCafee zichzelf eigenlijk overbodig. Alle eerder genoemde initiatiefnemers: hartelijk bedankt voor jullie (financiële) bijdrage en support. Tevens bedanken we Wim van Luinen (wijkvereniging De Kruidenwijk), Yvonne Posthuma (Stichting De Welle), Erik Ekelenkamp (Jobtraffic) en Geerit van Heemskerk (Raad van Kerken) en de medewerkers van Kulturhus De Kruidenwijk voor hun persoonlijke inzet voor dit initiatief.

We wensen alle (oud-) bezoekers veel vreugde op de arbeidsmarkt toe. Adieu!

et flexibel” misschien voor een enkeling, maar voor de meesten zeker niet.
Het was een gezellige ochtend waar menig foto is gemaakt.

Werk in uitvoering op de website.

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om de informatie op de website weer wat beter toegankelijk te maken. Daardoor staat niet alles meer op de juiste plek en kan het zijn dat u even moet zoeken. Excuses voor het ongemak!

Gebedsbrief april: Tunesië, druk op moslim bekeerlingen

Tunesië heeft problemen met de veiligheid in het land. De aanslag in 2015, waarbij ook toeristen omkwamen, heeft de toeristenindustrie stilgelegd. Islamitische milities zijn een bedreiging voor het democratiseringsproces, ingezet door liberale en seculiere politieke groepen.
Christelijke migranten leven in relatieve vrijheid, maar publiekelijk evangeliseren is niet toegestaan. Moslimbekeerlingen hebben met grote druk te maken. Hun familie en sociale omgeving probeert hen te dwingen tot het herroepen van hun nieuwe geloof. Sommigen worden thuis opgesloten en bedreigd of zwaar mishandeld, of trouwen gedwongen met een moslim. Islamitische milities uit Libië laten zich in de grensstreek gelden. Er worden christenen aangevallen en zelfs ontvoerd. Sommigen hebben huis en land verlaten.
Nabil, een pastor van een kleine kerk in Tunesië, maakt zich grote zorgen om kerklid Zine. Hij is al enige tijd vermist. Nabil is bang dat iemand uit Zines familie hem iets heeft aangedaan. Zine is nog niet zo lang christen en heeft een moslimachtergrond. Hij volgde een discipelschapstraining bij Nabil.

• Dank de Here God voor mensen als Nabil, die de mogelijkheid benutten om andere christenen te trainen in discipelschap. Bid om rust, wijsheid en volharding voor hen in deze spannende tijd
• Bid om kracht en bescherming voor moslimbekeerlingen als Zine, dat de dreiging hen niet zal afschrikken
• Bid dat er, ondanks de gespannen situatie voor christenen, meer Tunesiërs tot geloof blijven komen

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Gospelband ROOT7 met muziek van JESUS CULTURE

Voorverkoop toegangskaarten tbv goede doel.

Missionair Jongerenwerk Hellendoorn-Nijverdal, werkt met 23 jongeren en begeleiders aan een World Servants project in Namasim Ghana. Halverwege juli 2018 zullen zij naar Ghana vertrekken om mee te bouwen aan lerarenwoningen bij de school in Namasim. Deze woningen zijn van groot belang voor de lokale bevolking. Het biedt leraren de gelegenheid zich te vestigen en hierdoor is het onderwijs aan de kinderen in deze gemeenschap gewaarborgt. Onze jongeren zijn al een tijdje bezig met akties om de financiering van dit project rond te krijgen.

Op zaterdagavond 14 april is er een concert met Gospelband Root7  waarin de muziek van de Amerikaanse worshipband Jesus Culture centraal zal staan. Speciaal voor deze optredens is de band uitgebreid van 4 naar 6 muzikanten. Thema is ‘The Sound of Freedom’.

Dit wordt een bijzondere avond waarin u door de entree van € 7,50   het World Servants project van onze jongeren steunt en tevens geniet van mooie Gospelmuziek met een prachtig thema.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij de jongeren die aan dit project deelnemen en de aangesloten kerken of via voorverkoopadressen Bakkerij Nieuwenhuis aan de Constantijnstraat in Nijverdal, Konijnenbelt Fietsplezier in Hulsen en DA Hellendoorn.

Aanvang van het concert op 14 april is 20.00 uur in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal.  Deuren open vanaf 19.15 uur.

Namasim

Gebedsbrief maart: Bhutan, een boeddhistisch bolwerk

Hoewel het land democratisch is en de grondwet seculier, ligt de praktijk toch anders. Nog nooit heeft een kerkgemeenschap toestemming gekregen een kerk te bouwen. Christenen komen samen in huiskerken en bijeenkomsten worden stiekem in de vroege ochtend of late avond gehouden met de lichten uit. De overheid houdt de bijeenkomsten in de gaten, invallen en arrestaties vinden plaats. Ook de lokale bevolking is tegen de huiskerken.

Christenen worden voortdurend gediscrimineerd. Veel christenen hebben geen identiteitskaart en zijn daarmee uitgesloten van gezondheidszorg, vervoer, werk of scholing. Familie en gemeenschap keren zich tegen nieuwe christenen. Ook religieuze leiders en de overheid keuren bekeringen af. Veel christenen houden hun geloof geheim. Bijbels mogen niet worden geïmporteerd. Vervolging gaat overigens meestal niet gepaard met geweld.

Bhutan is al eeuwen een boeddhistisch koninkrijk. Vooral in landelijke gebieden keren monniken zich sterk tegen het christendom. De autoriteiten geven geen bescherming en kiezen vaak de kant van de monniken. De antibekeringswet verbiedt het om mensen te dwingen een ander geloof aan te nemen. Daar valt uitnodigen voor een kerkdienst of een gesprek over het geloof ook onder. Het gerechtshof legt christenen hoge straffen op, ook als het bewijs magertjes is.

Veel burgers volgen gebruiken van het animistische geloof. Zij eisen ook van christenen dat zij de gebruiken blijven uitoefenen. Familie dreigt met gedwongen scheiding en onterving. Kinderen hebben een toelatingsbrief voor scholing nodig van de dorpsoudste. Dit wordt dikwijls geweigerd aan christenen. Op school hebben kinderen te maken met pesterijen en discriminatie. Ze krijgen lagere cijfers en daardoor moeilijk toegang tot hogere educatie.

• Bid voor de nieuwe christenen in Bhutan die veel vervolging vanuit hun familie ondervinden
• Bid om bijzondere bescherming voor de christelijke kinderen in hun achterstandsituatie
• Bid dat de overheid geen onderscheid maakt bij het beschermen van haar burgers

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

World Servants project in Namasim Ghana

Gospelband ROOT7 met muziek van JESUS CULTURE.    

 thema “The Sound of Freedom”

Missionair Jongerenwerk Hellendoorn-Nijverdal  waaraan ook onze PG Nijverdal deelneemt, werkt met 23 jongeren en begeleiders aan een World Servants project in Namasim Ghana. Halverwege juli 2018 zullen zij naar Ghana vertrekken om mee te bouwen aan lerarenwoningen bij de school in Namasim. De jongeren zijn al een tijdje bezig met akties om de financiering van dit project rond te krijgen en uiteraard zullen wij hen zoveel mogelijk willen steunen om dit doel te bereiken. In het weekend van 14-15 april is er een aktieweekend in en nabij Het Centrum en tijdens de ochtenddiensten op zondag 15 april zullen enkele jongeren hierover presenteren. Op een later tijdstip zullen we meer informatie geven over de akties in dit weekend.

Op zaterdagavond 14 april is er een concert met Gospelband Root7  waarin de muziek van de Amerikaanse worshipband Jesus Culture centraal zal staan. Speciaal voor deze optredens is de band uitgebreid van 4 naar 6 muzikanten. Thema is ‘The sound of freedom’. Vrijheid is een groot goed, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan de 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, of aan de sterk toenemende vervolging van Christenen. Ook in onze westerse samenleving zijn veel mensen niet vrij. Mensen gaan belast onder werkdruk, sociale druk of stress. Root7 wil met deze conceptdiensten mensen die belast zijn de boodschap meegeven dat je in Jezus werkelijk vrij bent.

Dit wordt een bijzondere avond waarin u door de entree van € 7,50   het World Servants project van onze jongeren steunt en tevens geniet van mooie Gospelmuziek met een prachtig thema.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Freddy Nijen Twilhaar, email: freddygera@hotmail.com,  tel. 0651569475  of via voorverkoopadressen Bakkerij Nieuwenhuis aan de Constantijnstraat of Konijnenbelt Fietsplezier in Hulsen.

Aanvang van concert op 14 april is 20.00 uur in Het Centrum Nijverdal. Deuren open vanaf 19.15 uur