Gebedsbrief januari: India, twee jaar gebed gevraagd

In India is de meerderheid hindoeïstisch. Radicale groeperingen domineren de overheid en proberen alle andere religies weg te drukken. Sinds president Modi aan de macht kwam in 2014 is de vervolging van christenen toegenomen. Al sinds de jaren ’90 is het hindoe-extremisme aan het groeien. Hun grootste doel is om India te veranderen in een land waar het hindoeïsme de staatsgodsdienst is. In de afgelopen jaren hebben radicale groeperingen vele aanvallen gedaan op niet-hindoes. Christenen met een hindoe-achtergrond worden zwaar vervolgd en soms vermoord. Vaak grijpt de overheid niet in bij zulke misdaden. Hierdoor neemt geweld tegen christenen verder toe.

Incidenten: in een dorp in India werden billboards geplaatst waarop staat dat buitenlandse godsdiensten verboden zijn. Een pastor werd opgehangen gevonden in zijn kerkgebouw. De politie deed het af als zelfmoord. Tijdens een doopdienst werden christelijke leiders aangevallen door extremistische hindoes. Zes pastors werden gearresteerd tijdens een gebedsdienst. Ze worden beschuldigd van aanzet tot vijandschap tussen religies. Toen een aantal pastors plannen voor het kerstfeest besprak, werden ze aangevallen door religieuze extremisten. Voor de ogen van de politie werden ze in elkaar geslagen onder het schreeuwen van antichristelijke leuzen. Vier christelijke families werden door dorpsgenoten gedwongen publiekelijk hun geloof vaarwel te zeggen. Ze werden gedreigd met uitzetting en marteling.Gebed voor de situatie is hard nodig. Open Doors is daarom de tweejarige gebedscampagne ‘Eén voor India’ gestart. Bid u mee?· Bid voor de pastors in India die lijden onder zware vervolging. Dank dat er pastors zijn die ondanks alles het Woord van God willen verkondigen.· Bid voor de families van pastors. Als een pastor opgepakt wordt, blijft zijn gezin achter, die daardoor nog kwetsbaarder wordt.· Vraag om moed en geloof voor Indiase christenen die bang zijn voor de toekomst.

  • Bid voor jonge vrouwen die tot geloof komen in de Here Jezus, maar onder druk van hun hindoefamilie toch weer terugkeren naar het hindoeïsme.
  • Het is geen uitzondering dat een gezin christen wordt nadat de vrouw tot geloof komt. Juist daarom worden christelijke vrouwen onder druk gezet om hun geloof af te zweren.
  • Bid dat het jaar 2019 een jaar vol van Gods bescherming en wonderen wordt in India.

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn