Pastorale raden en sectie-indeling

De gemeente is verdeeld in drie pastorale raden, te weten noord, oost en zuid.
De grenzen van de raden zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van de raden aangeven.

Overzicht Pastorale Raad Noord

Ds. Hans van Dalen, tel. 785715

Ds. Liesbeth Jansen-Gort, tel. 06-40168968 (zorgcentra De Parallel en De Blenke)

 

Sectie 1

De Joncheerelaan (1 t/m 54 even), Karel Doormanweg, Piet Heinweg, Van Speykstraat, Trompweg,  Parkweg, Tj.Hiddes de Vriesstraat, Van Wassenaar van Obdamstraat, Cornelis Evertsenlaan, Jan van Galenlaan, Jacob van Heemskercklaan, Witte de Withlaan, Vrugteveenseweg, De Ruyterweg, Reestweg

Ouderling: Bertus Konijnenbelt, Nieuwstraat 45, tel. 615645
Ouderling: Gerda ten Brinke, Nieuwstraat 45, tel. 615645
Diaken: Arjan/Hester Koldewé-ten Brinke, Vroegeling 23, tel. 625747

 

Sectie 2

Willem de Clercqstraat, Julianastraat, Van Limburg Stirumstraat, Berkstraat, Larixstraat, Dennenoord, De Joncheerelaan (47/56  t/m 160), Nieuwstraat en Haarle
Ouderling: Vacant
Coördinator: Herman Kremers, W. van Obdamstraat 2, tel. 656293
Diaken: Henk en Siny Maatman, Jacob v. Houtestraat 226, tel. 785959

 

Sectie 3   

Fred.Hendrikstraat, Koersendijk, Meijboomstraat, Oranjestraat, Prinsenstraat, Willem de Zwijgerstraat, Bouwmeesterstraat, Dillenburgstraat, Emmastraat, Prins Hendrikstraat, Prins Mauritsstraat, Schaepmanstraat, v.d. Steen van Ommerenstraat en Nassaustraat

Ouderling:  Vacant
Coördinator: Wilma Evenhuis-Maatman, Bendien-Smitshof 12,  tel. 611992
Diaken: Wilma Evenhuis-Maatman, Bendien-Smitshof 12,  tel. 611992

 

Sectie 4

Baltinksweg, Campbellweg, Eversbergweg, Kollenweg, Branderij, Schaapskooiweg, Jipkesbeltweg, Kappertsweg, G.van der Muelenweg, Schanshekweg, Veenweg, Wierdensestraat en de Heemtuin

Ouderling :  Vacant
Coördinator: Tjalling Visser, Koersendijk 22, tel. 613257
Diaken:  Johan van Dijk, Grotestraat 130-02, tel. 655667

 

Sectie 5  

Kruidenwijk

Ouderling : Truus van Asselt, Lisdodde 48, tel. 852308
Diaken: Hannie en Wim Middelesch, Esweg 22, tel. 617936

 

Sectie 6

Grotestraat (169 t/m 330), Bonteweg (behalve aanleun Hoge Es), Spijkerweg, Esweg, H.Limbeekstraat, T. de Jongestraat
Ouderling : Bert Nijhoff, G.J.Piksenstraat 63, tel. 617978
Diaken: Arjan/Hester Koldewé-ten Brinke, Vroegeling 23, tel. 625747

 

Sectie 7

Grotestraat (1 t/m 266), Keizerserf, Achter de Keizer, Henri Dunantplein, Willem Alexanderstraat, Maximastraat, Amaliastraat, Constantijnstraat, Johan Frisostraat, Stationsstraat

Ouderling: Lia en Clarinus Nauta, Jan van Galenlaan 11, tel. 615202
Diaken: Bernard en Lia Feddes, Baltinksweg 29, tel. 619267

Sectie 8

Jacob van Houtestraat en Bendien Smitshof

Ouderling: Henk Kamerling, Zenegroen 59, tel.610054
Diaken : Bernard en Lia Feddes, Baltinksweg 29, tel.619267

 

Sectie 9

De Parallel en aanleunwoningen, Korenbloemstraat, De Blenke, Krönnenzommer en voorkeursleden Noord

Ouderling: Carry Kamerbeek-Stuij, van Speijkstraat 14, tel.545581
Diaken: Henk en Siny Maatman, Jacob v. Houtestraat 226, 785959

 

Sectie 10

Duivenbreeweg (behalve aanleun Hoge Es en Hoge Es), Hoge Esweg, G.J.Piksenstraat, Groen van Prinstererstraat, Hendrik Wormserstraat, Molenweg,
Smidsweg (2 t/m 76; 1-51)  Nijveldserf.

Ouderling: Vacant
Coördinator : Bé van Ommen, G.J. Piksenstraat 12, tel. 616951
Diaken: Leyn van Eijzeren, van Speykstraat 16, tel. 613107

 

Overige ambtsdragers  Noord

Ouderling Bijzonder Pastoraat

Voor mensen met verstandelijke beperking:

Gerry Wilpshaar-Holties, Esweg 4, tel.615357

 

Kerkrentmeesters

Jan Nekkers, Jacob van Houtestraat 230, tel. 616915

Tjalling Visser, Koersendijk 22, tel. 613257

 

Bestuurlijk ouderling in het Kerkbestuur vanuit Noord

Kootje Stronkhorst, Piksenweg 42, tel.619178