Poll toelichting

De stelling voor de komende weken is:

IK VOEL ME THUIS IN ONZE KERKGEMEENSCHAP. OOK IN DE ZONDAGSE KERKDIENSTEN.

 

Het thema voor de Startzondag (24 september) is dit jaar: ‘Een open huis’.

Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’. Deze campagne nodigt kerken uit om de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is dan een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.

Ook voor gemeenteleden is het belangrijk om zich thuis te voelen in de kerk. In hoeverre voelt u zich welkom in onze kerk en wat maakt dat u zich welkom voelt in de kerk?

We hopen dat u uw stem laat horen !! Dat u uw en dat jij jouw stem uitbrengt, maar ook voorziet van een toelichting. De commissie die de voorbereidingen treft voor de Startzondag kijkt uit naar uw/jouw reactie ! Alvast bedankt !!

Plaats hier je reactie

 

“Een Open huis”  Het thema voor de Startzondag.

Voor mijn gevoel gaat het steeds meer naar Nee/Niet eens.

In welke mate staat de gemeente en zijn leden echt open voor nieuwe inzichten en nieuwe gasten?! We roepen wel met zijn allen gooi de deuren maar open. Maar kunnen we dit wel verwezenlijken. Of sukkelen we met zijn allen, verder in de gewone gang van zaken. Iedereen in zijn eigen eilandjescultuur. Ik noem de groep “Connect” (staat voor een actieve verbinding.) waarom krijgt deze groep geen ondersteuning voor het verzorgen van o.a. kerkdiensten? Vakantie bijbel Club Nijverdal krijgt dit jaar geen afsluitende kerk dienst. Omdat het niet past in de huidige kerkroosters van kerken in de Gemeente Hellendoorn.

Aan de andere kant is de betrokkenheid van gemeente leden wel heel groot! Dit merk je wanneer mensen het moeilijk hebben in welke vorm dan ook. De warmte is dan echt wel aanwezig.

Wendbaar werken is niet alleen een mooi idee, maar ook broodnodig om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen.

Martin de Jonge

 

‘Eens’ ingevuld hoewel dat ook voor mij niet voor iedere dienst geldt. Maar het volmaakte (althans wat je zelf volmaakt vindt…) is niet te vinden. Dan zou je a.h.w. een eigen kerkje moeten stichten en dat lijkt me ook niet de bedoeling.  We zijn een veelkleurige dorpsgemeente en dan kan het niet anders of het een spreekt je wat meer aan dan het ander.  Als, in welke vorm ook, het Woord van onze God, het Levende Woord zelf maar centraal staat. 

Ik reageer meteen even op de reactie van Martin de Jonge. Heel jammer als de indruk is ontstaan dat er geen ruimte is voor initiatieven. Volgens mij wordt die ruimte volop geboden, ook voor Connectdiensten. Blijkbaar hebben we daar een verschillend beeld bij. Maar laten we met elkaar delen wat we van elkaar verwachten en wat de kerk(enraad) kan doen om een ‘thuis’ te bieden voor alle gemeenteleden die dat ‘thuis’ zoeken. En voor zoiets concreets als een VBC-dienst moet toch een oplossing gevonden kunnen worden?

Piet Jansen