REGENBOOGKOOR

Het koor bestaat uit enthousiaste mensen  die graag zingen. Wij doen dat op dinsdagavond in Het Spectrum om 20.00 uur en om 21.00 uur is er koffiepauze. We staan onder de goede leiding van Gea Bijleveld  uit Enschede. We zingen in kerkdiensten, in verzorgings- en verpleeghuizen en ook in ziekenhuizen. Wilt u meedoen, dan bent u van harte welkom in Het Spectrum op de dinsdagavond.
Contactadres: Henny Winterman,  De Joncheerelaan 3-01,  tel. 615008.