Zo’n veertig zangers van projectkoor frank en vrij – waaronder een aantal leden van het Christelijk Zangkoor Nijverdal – voeren op zaterdag 4 april The Crucifixion van John Stainer (1840 – 1901) uit. Aan het concert werken verder mee: tenor Aart Mateboer, bas Aart van der Snoek en organist Adriaan Koops. Het geheel staat onder leiding van Frank Kaman.

Bijzonder is dat er deze avond ook een actieve rol voor het publiek is weggelegd: in The Crucifixion zijn vijf prachtige Engelse hymnes verwerkt, deze mogen door de aanwezigen worden meegezongen. Deze samenzangliederen worden aan het begin van het concert geoefend. In het programmaboekje is de Nederlandse vertaling opgenomen zodat het geheel goed te volgen is.

In The Crucifixion wordt het lijden en sterven van Jezus op een indrukwekkende manier bezongen. Het verhaal begint in de hof van Gethsémané en volgt daarna het bijbelse verhaal richting Golgotha.  Naast bijbelteksten die op muziek zijn gezet is er in dit oratorium ook veel ruimte voor bezinning en bespiegeling: wat voor betekenis heeft het lijden en sterven van Jezus voor mij persoonlijk? Zowel muzikaal als tekstueel is de bekende tekst uit Johannes 3:16 een hoogtepunt van het werk: God so loved the world (Want alzo lief heeft God de wereld gehad). Na de kruisiging op Goede Vrijdag werd het Pasen. The Crucifixion eindigt dan ook met een loflied over de liefde van de opgestane Heer.

Het concert vindt plaats in de Höftekerk, Lage Doelen 3 te Hardenberg. De avond begint om 20.00 uur. De entree is €10,- inclusief een kopje koffie of thee. Kaartjes in de voorverkoop zijn € 7,50, verkrijgbaar bij Wim Hofman (0548 617427, jwjhofman@hetnet.nl) .Tot en met 16 jaar is de toegang gratis.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment