Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. Honderdduizenden mensen voelen zich – in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Daar zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Het WPD 2020 programma is geschreven door het World Day of Prayer Comité Zimbabwe en heeft als thema “Sta op en ga!” In heel Zimbabwe wordt Wereldgebedsdag gevierd door kerken, universiteiten, organisaties en scholen.
Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie: ‘Samen bidden, samen vieren en samen delen!’
De opbrengst van uw collectes in 2020 gaan naar projecten die werken met de lokale mensen om te zorgen dat het geld en de middelen terecht komen en beheerd worden daar waar de nood het hoogst is. De projecten in Zimbabwe die zijn gekozen ondersteunen met name de ontwikkeling van vrouwen en zorg voor kinderen.
De vrouwen van het Wereldgebedsdag-comité van Zimbabwe nodigen u uit bij de viering en heten u van harte welkom op vrijdag 6 maart a.s. om 19.00 uur in de zaal van het Leger des Heils, Constantijnstraat 4 te Nijverdal (tegenover Albert Heijn).
Medewerking wordt verleend door het Moluks koor Deo Volente onder leiding van Joshua Joseph.
De liturgie kost € 0,75.
Meer informatie op: www.wereldgebedsdag.nl en Facebook: Wereldgebedsdag Nederland.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment