Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) is verantwoordelijk voor de algemene beleidszaken en wijkoverstijgende zaken (de wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor Pastoraat en Eredienst). De AK zorgt voor een goede communicatie en afstemming tussen de wijkkerkenraden.  In de AK zijn de 3 wijken vertegenwoordigd, de predikanten, de diaconie, de kerkrentmeesters en het jeugdberaad.

beleidsplan PGN 2016-2019 versie jan.2016

Contactpersonen:
Voorzitter: dhr.P.Jansen, piet.jansen.nijverdal@ziggo.nl
scriba: Mevr. Sandra Dubbink,  scriba.ak@pgnijverdal.nl

Postadres:

Het Centrum: Papaverstraat 24b, 7442 LJ Nijverdal