Het kerkbestuur

Daar waar in Ordinantie 4-9 in de kerkorde gesproken wordt over kleine kerkenraad heet deze binnen de Protestantse Gemeente van Nijverdal “kerkbestuur”.
Het kerkbestuur bestaat uit het moderamen, aangevuld met een afgevaardigde uit alle werkgroepen, die als ambtsdrager is bevestigd. Degenen, die wel in een werkgroep zitten, maar niet in de kerkenraad, worden voorgesteld in een kerkdienst en leggen de gelofte van geheimhouding af en zij aanvaarden hun taak voor een nader te bepalen tijd. Zij zijn dus geen ambtsdrager.

Contactpersonen:
Voorzitter: dhr.P.Jansen, piet.jansen.nijverdal@ziggo.nl
scriba: Mevr. Sandra Dubbink,  scriba.ak@pgnijverdal.nl

Postadres:

Het Centrum: Papaverstraat 24b, 7442 LJ Nijverdal