Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau Prot.Gem.Nijverdal

 

Papaverstraat 24b, 7442 LJ Nijverdal
Tel.: 612276

Openingstijden: Voor alle gemeenteleden op maandag en dinsdag van 15.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 – 10.30 uur.

 

Telefonisch spreekuur (612276): alleen maandag van 15.30 – 17.00 uur.

 

Ledenadministratie: e-mailadres: ledenadministratie@pgnijverdal.nl

Tel.612276 b.g.g. 614152 (Germienke Nijman, wijk Oost),  617176 (Jan Nieuwenhuis, wijk Zuid), 610054 (Henk Kamerling, wijk Noord), 623640 (René Karsten, uitdraai lijsten).

 

Adreswijziging, geboorte, huwelijk en overlijden doorgeven aan de wijkpredikant en het kerkelijk bureau.

Doopbediening: aanvragen bij de wijkpredikant en daarna het kerkelijk bureau informeren.

Meer informatie over verhuizing naar een verpleeghuis of zorginstelling: protocol-verhuizingen

Financiële- en bijdragenadministratie:

E-mailadres: financieel@pgnijverdal.nl, tel.612276 (Mannes Nijen Twilhaar).

Verkoop collectebonnen:

1e donderdag van de maand (behalve augustus) van 19.00 – 19.30 uur in de consistorie van De Regenboog en elke dinsdagmiddag van 15.30 – 17.30 uur op het kerkelijk bureau, Papaverstraat.