College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Ron Brouwer rabrouwer@hotmail.com
Vice- Voorzitter Wielent Zonnebeld wielent@zonnebeld.nl
Secretaris: Egbert Evenhuis egbertevenhuis@gmail.com
2e Secretaris Tjalling Visser t_visser2000@planet.nl
Penningmeester Pim knopper w.knopper@online.nl
Technische zaken Dik Poffers dikpoffers@ziggo.nl
Alg.Bestuurslid Gerrit Stokvis g.stokvis@planet.nl
Alg.Bestuurslid Hermi Weijers fwieringa@hetnet.nl
Ledenadministratie Jan Nekkers nekkersjan@gmail.com
Personeel Henk Gottemaker famgottemaker@home.nl
Personeel Jan Dümmer jhdummer@kpnplanet.nl

Het contactadres van het college is:

College van Kerkrentmeesters
Secretaris: dhr. E. Evenhuis, Vroegeling 15, 7443MC Nijverdal
Emailadres: egbertevenhuis@gmail.com
IBAN-nr.
NL47 INGB 0000 8002 97 of
NL96 RABO 0327 3039 72