Kosters

Kosters

Het Centrum
Constantijnstraat 7a, tel.612796
Koster/beheerder:
J.Hoogenkamp, Boomcateweg 31, tel.614668,
e-mail: hetcentrum@pgnijverdal.nl
De Regenboog
Grotestraat 127, tel. 614000.
Koster: mw. R.op den Dries, Noetselerweg 33, 7441 CA, tel.613741.
e-mail: hetspectrum@pgnijverdal.nl

Gereserveerde Plaats?

In de Regenboog is een klein aantal plaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking. Dat is te zien aan de kaartjes op de stoelen. Tot 10 minuten voor aanvang van de dienst worden de stoelen vrijgehouden. Wend u tot de koster  met vragen. De koster is graag bereid u een plekje te wijzen als het u niet lukt een geschikte plaats te vinden.

Reserveringen van de Regenboog en de vergaderruimte in Het Spectrum dienen minimaal EEN WEEK van tevoren te worden aangevraagd bij:
Het Spectrum, tel.614000, tussen 9 en 12 uur en vanaf 19.00 uur, b.g.g. 613741;
e-mail: hetspectrum@pgnijverdal.nl