Partnergemeente

Briefwisseling met Partnergemeente Nusfalau (Roemenië)

Hieronder de tekst van de brief die in september is verstuurd. Meer nieuws vindt u op de site: www.nijverdalhelptnusfalau.nl

Geliefde broeders en zusters in Christus onze Heer

Het Jaarthema van onze gemeente voor 2012-2013, is “Geloof – Hoop – Liefde”, naar de prachtige woorden van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe (1 Kor.13:13).
Een heel seizoen lang komt in de prediking, in gesprekken thuis, in groepsavonden en in de catechese dit thema aan bod.
Zondag 30 september geven we het startsein, dan vindt in het Openluchttheater de startdienst van onze gemeente plaats, een enthousiast begin van een nieuw kerkseizoen. Het wordt een dienst waarin op tal van manieren de gave en opgave van “Geloof – Hoop – Liefde” aan de orde zal komen. Op onze website (www.pgnijverdal.nl/fotoalbum ) kunt u middels de foto’s die gemaakt worden een indruk krijgen van deze startdienst.
Ook u als broers en zussen in de Heer, wensen we die blij makende woorden van Paulus toe, als het fundament van het gemeente-zijn. Dat het voor jullie woorden van inspiratie mogen zijn.
Wij bidden jullie Gods zegen toe, voor al het kerkenwerk.

Namens de Protestantse Gemeente Nijverdal
Jan Veerman
Voorzitter Algemene Kerkenraad PG Nijverdal

de inhoud van de brief als antwoord hierop luidde:

Testvéreink a Krisztusban!

Tiszta szívből örülünk a gyülekezet lelki épülésének.Az evangélium jelentése:örömhír.A legnagyobb öröm,amit Isten közöl velünk,hogy szeret bennünket.Ennek a reménysége erősití a mi hitünket,összeköt minket az Istennel és embertársainkkal is.Kívánjuk Istentől a gyülekezet minden tagjának,hogy megérezzék és megéljék Istennek közénk helyezett szeretetét a Jézus Krisztusban.
Áldja meg az Isten az ige hírdetőit és hallgatóit az ő kegyelme által.

Sok szeretettel Lukács József lelkipásztor, Szilágynagyfalu
Onze broeders en zusters in Christus!

Wij zijn blij dat wij het horen dat jullie in jullie kerk zoo veel mooie momenten hebben waarmee je geestelijk kan groeien. De betekenis van de evangelie is blije boodschap. Het aller mooiste nieuws wat God met ons medeelt is dat hij van ons houdt. Dat we daar op mogen vertouwen versterkt ons in ons geloof, verbindt ons met God en met onze mede mensen. Wij wensen aan alle leden van jullie kerk dat jullie de liefde van God in Jezus Christus kunnen ervaren.
Wij wensen jullie allen God’s zegen en genade toe.

Met veel liefs,

Ds. József Lukács, Nusfalau

 

Partnergemeente Neubrandenburg (Duitsland)

Bezoek aan Neubrandenburg, 27-29 april 2018, met prachtig weer!

Op vrijdag 27 april vertrokken we om 9.00 uur vanaf het Centrum. Vijftien gemeenteleden gingen op bezoek bij onze partnergemeente St. Michael in Neubrandenburg. Het was vanwege het lange 1 mei-weekend ontzettend druk in Duitsland en we arriveerden na het nodige fileleed bijna 12 uur later! Na een hartelijke begroeting ging ieder met zijn/haar gastgezin mee.

Op zaterdag togen we naar wat wel genoemd wordt de ‘Mecklenburgische Schweiz’, bij de ‘Kummerower See’. Daar, bij het plaatsje Ivenack, was een eikenbos dat al sinds de middeleeuwen door varkens ondergraasd werd, waardoor er eiken waren die stokoud waren. De oudste ervan was naar schatting 1000 jaar. Met recht een indrukwekkende ‘oude’, waarop men  terecht trots en zuinig is. In dat bos bevond zich ook een pas onlangs geopend boomkruinpad.  Een wandelroute voerde al slingerend langzaam omhoog en kwam uit bij een uitkijktoren. Van bovenaf was er een prachtig uitzicht over het omliggende land en het meertje. We lunchten uitvoerig (er was meer dan genoeg…!) op een picknickplaats ernaast. Vervolgens werden we gegidst langs de wilde varkens die daar in een omheind gebied nog steeds ‘grazen’ en de grond omwoelen.

Zaterdagavond kwamen we samen met gemeenteleden van de Michaelsgemeinde bij het kerkgebouw bijeen. Onderwerp van discussie in kleine groepjes waren de vier elementen aarde, lucht, vuur en water. Hoe goed bedoeld ook, persoonlijk vond ik dat onderwerp wat gezocht, want m.i. gebaseerd op achterhaalde ideeën over hoe de (materiële) wereld in elkaar zit. Maar duidelijk werd dat elk groepje er vooral niet-materiële noties aan koppelde. Het gevolg was dat er uiterst interessante discussies gevoerd werden, waarbij niet alleen gevoelige zaken aan de orde kwamen, maar ook geloofsuitspraken gedaan werden. De discussies werden plenair afgesloten via een rapportage van elk groepje over hun zienswijzen.

Op zondagochtend woonden we de kerkdienst bij in hun prachtige kerkzaal. Ikzelf was zwaar onder de indruk van het artistieke kruis op de achterwand: twee spiegelbeeldig gevormde stukken hout die door de lege ruimte ertussen het kruis lieten zien op een verlichte achterwand: de kunst van het weglaten ten top!

 

Medewerking aan de dienst werd verleend door het kerkkoor, dat prachtig zong. De inhoud van de preek ben ik helaas inmiddels kwijt….

Na afloop werden we onthaald met soep en broodjes en werd uitvoerig ten afscheid bijgepraat.

Ik meen dat we om ca. 2 uur wegreden en, na nogmaals een paar files, ’s avonds tegen 10 uur weer thuis waren.

Het is prachtig hoe, over grenzen van verschillende soort heen, wij – nog altijd – verenigd zijn rond onze Heer!

Tjalling Visser

 

Impressie van het Nijverdals bezoek aan Neubrandenburg eind juni 2014

De tranen worden door menigeen weg gepinkt en zo ook bij mij, wanneer ik vol verbazing, maar nog meer uit dankbaarheid kijk en luister naar een mooie musical die uitgevoerd wordt door een kinderkoor in de nieuwe St Michaelkirche in Neubrandenburg. Het is zondag 20 juni en ik ben voor het eerst mee op reis naar onze zustergemeente in Neubrandenburg.

De kinderen brengen ten tonele hoe een kind gepest wordt en hoe gevaarlijk het is om mee te doen met de rest. Het vergt moed om voor een ander op te komen en dat beelden zij fantastisch uit! Ze zeggen verzen uit de Bijbel op en vertalen deze middels leuke liederen, muziek en toneel naar deze tijd. De kinderen zingen de sterren van de hemel, zo ook een lied met de mooie tekst: “Danke Gott, Du hast auch an mich gedacht. Und Du hast mich wie mich gemacht!” Marjorie Lamain leest een schrijven voor van Piet Jansen, namens PGN. Hans Tempelman spreekt de gemeente toe en brengt eveneens de dankbaarheid over voor de al 30 jaren durende vriendschap tussen onze gemeenten. Rijkent Lamain en mevrouw Lien Kootstra brengen in onze traditionele klederdracht twee grote krentenweggen binnen. Het is een geweldige dag en tussen de tranen door, het kippenvel, de arm van mijn “gastmoeder” die mij regelmatig beetpakt.

 

Grote waardering spreek ik uit voor de comités in Nijverdal en Neubrandenburg, voor o.a. Hans Tempelman die al vanaf zijn jongere jaren één van de kartrekkers vanuit Nijverdal is en bijzonder goed ook zijn emoties en gevoel bij de vriendschap in het Duits verwoordt voor de overvolle kerken, voor de geweldige vriendschap die er al 30 jaar is tussen onze gemeentes. Na de dienst word ik door mijn gastgezin de heer en mevrouw Tarrach enthousiast mee naar de “oude kerk” van deze gemeente meegenomen. Deze bevindt zich op hetzelfde terrein en de regen mag de pret niet drukken van de super gezellige sfeer die ook hier binnen hangt: de welbekende Kaffee mit Kuchen staan al op ons te wachten en de door ons meegebrachte krentenwegge wordt door onze Duitse vrienden geproefd. Het smaakt ze heerlijk, blijkt. Want het brood is zo op!

De sfeer zit er goed in op het terrein in en rondom de school. In de kerkzaal wordt een fantastisch gecompileerde film door Gerrit en Wilma Stegeman getoond. De fancy fair en de spelletjes buiten trekken veel mensen en voor wij er erg in hebben, roept Hans ons om ons klaar te maken voor de terugreis naar Nijverdal. We hebben nog wat kilometers te gaan en het is al laat in de middag is. De altijd enthousiaste en vrolijke Walter Kleine Döpke laat zijn trompettalent nogmaals horen en wij zingen samen “Samen in de naam van Jezus”, voordat wij afscheid nemen van onze Duitse vrienden en naar hen zwaaien tot wij ze echt niet meer zien. En ik hoef er helemaal niet over na te denken: ik wil er graag weer bij zijn in oktober 2014! Ik geef het maar gewoon toe: ik had niet gedacht dat dit mogelijk was: dat je in zo’n korte tijd bevriend kunt raken met mensen die je werkelijk vrienden durft te noemen.

 

Ik ben gewend dat je anderen helpt, door iets te brengen, qua hulp middels financiën of materialen, dat er daardoor dan ook een vriendschappelijk band ontstaat. Maar in dit geval is hier geen sprake van en gaat het echt puur om de vriendschappen die er in sommige gevallen al 30 jaar zijn, door elkaar twee keer per jaar te ontmoeten: één weekend in Nijverdal en één weekend in Neubrandenburg. Het leek wel een hele week, qua wat we allemaal hebben gedaan en hebben meegemaakt, maar het was nog maar vrijdagmorgen 27 juni toen wij met een aantal auto’s richting Neubrandenbrug reden.

Aan het einde van de middag arriveerden bij de kerk. Wij werden opgehaald door onze gastgezinnen en ik heb met de heer en mevrouw Tarrach na het eten nog lekker door de mooie stad en het park gelopen van Neubrandenburg. Veel hebben wij met elkaar gepraat over wie wij zijn en ook over ons geloof, de moeite, de pijn, hoe houd je zowel de jongeren als de “ouderen” betrokken bij de kerk en haar werk, de vreugde, de zegen en de genade. Op zaterdag gingen wij als Nederlanders samen met onze gastgezinnen naar de mooie stad Stralsund. Middels een gids hebben wij gewandeld in de stad, waar wij lekker met elkaar lunchten. De geplande barbecue bij de kerk viel in het water, maar we hebben gewoon gezellig met z’n allen in de zaal gezeten en daar het voor ons gebarbecuede vlees genuttigd. Veel salades, drinken en lekker koeken zijn er voor ons klaargemaakt. Verschillende mensen hebben gezegd hoe zij dit weekend tot dusver ervaren. Zo sprak ook Henriëtte Withaar uit dat zij het geweldig vond dat zij mee kon met deze reis en dat ze enorm genoot van de contacten en de vriendschap. Een ieder beaamt dit, want het is overweldigend hoe snel je elkaar leert kennen en echt een vriendschap met elkaar opbouwt. “In Christus verbonden” en zo is het ook. Dat is het hele weekend merkbaar en ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ik dan toch nu eindelijk een keer mee ben gegaan en dat ik al enorm uitzie na het bezoek van de Neubrandenburgers in het weekend van 3-5 oktober 2014. Als van oorsprong “Gereformeerde”, ken ik natuurlijk de reizen naar Nusfalau, waar ik zelf ook vaker een organisatorische bijdrage aan heb mogen leveren. Dat “de Hervormden” iets met voormalig DDR deden op dat vlak, wist ik, maar ik heb mij er nooit echt in verdiept. Samen op weg, samen in de Naam van Jezus, In Christus verbonden, samen nu PGN.. Dus ach, waarom niet eens meegaan, dacht ik. Ik wil anderen aangeven, die er misschien wel zo in staan of stonden: samen deze vriendschap beleven door dit project: het mag, het kan, het is fantastisch en het is een groot voorrecht!
Heeft u/heb jij ook interesse om gastgezin te zijn en/of in contact te komen met onze vrienden uit Neubrandenburg? Houd het kerkvenster in de gaten en/of neem contact op met: Rijkent en Marjorie Lamain, email: dehand@solcon.nl of Hans Tempelman, email: Hans.Tempelman@agravis.de Een hartelijke groet,

namens de Neubrandenburg-gangers, Dinja Konijnenbelt

Bezoek uit Neubrandenburg

Een impressie van het verblijf van onze gasten van de St.Michaels Gemeinde in Nijverdal.

Partnergemeente 1

Partnergemeente 2

Partnergemeente

 

Fotoreportage bezoek aan de St.Michaels Gemeinde in Neubrandenburg (september 2012)

http://www.pgnijverdal.nl/partnergemeente#sigProGalleria999610c8a8