Pastoraat

Pastoraat is in Gods naam omzien naar elkaar.

Het pastoraat is verdeeld in: Onderling pastoraat tussen gemeenteleden, het Bezoekwerk door contactpersonen, ouderlingen en diakenen en het Gespecialiseerd pastoraat, met name door de predikanten, bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals het ouderenpastoraat, bij ziekte, stervensbegeleiding, het doopgesprek, de huwelijksgesprekken en hulpverlening.

De kerk is verdeeld in de wijken Noord, Oost en Zuid. De wijkkerkenraden stellen het pastorale beleid vast. De plaatselijke regelingen van de 3 wijkkerkenraden staan onder de ‘kopjes’ Wijk Noord, Wijkraad NoordWijk Oost, Wijkraad Oost en Wijk Zuid, Wijkraad Zuid (klik op één van de items; ook terug te vinden rechtsboven op deze site). De visies op het pastorale beleid van de 3 wijken staan vermeld onder de ‘kopjes’ Wijk NoordWijk Oost en Wijk Zuid.
In het voorjaar wordt u uitgenodigd voor een groothuisbezoek.
Eén keer per jaar wordt er een speciale avond georganiseerd voor nieuw-ingekomenen.

De aanspreekpunten in wijk Noord zijn:

scriba: mw.Kootje Stronkhorst, scribawijknoord@pgnijverdal.nl

In wijk Oost:

ds.Bertine v.d.Weg, tel. 858867, ds.vandeweg@pgnijverdal.nl
scriba: mw.Anke Bosch-Vrugging, scriba.oost@pgnijverdal.nl

In wijk Zuid:
ds.Wil Kaljouw, tel. 612595, ds.kaljouw@pgnijverdal.nl
ds.Wolter Broekema, tel. 546110, w.broekema@kpnplanet.nl
scriba: mw.Corrie Amelink-Kapteijn, scriba.zuid@pgnijverdal.nl

Bereikbaarheid Predikanten:
Soms kunt u in het weekend niet meteen uw eigen predikant bereiken.
Daarom is er het onderstaande bereikbaarheidsrooster:

20 en 21 januari Vrij weekend: Ds. Kaljouw          Waarnemer: Ds. Broekema

3 en 4 februari    Vrij weekend: Ds. Broekema       Waarnemer: Ds Van de Weg

 

Pastoraat verstandelijk gehandicapten:
Gerrie Wilpshaar, tel.615357, e-mail: h.wilpshaar@home.nl

Pastoraal team:

pastoraal team info 1