Pastorale Raad Noord

 

Ds. W. (Wolter) Broekema
Dille 9a
7443 EA Nijverdal
telefoon: 0548-546110
E-mail: ds.broekema@pgnijverdal.nl of w.broekema@kpnplanet.nl
Ik ben Wolter Broekema, geboren in 1953 in Ermelo.
Opgegroeid in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eind jaren ’70 lid geworden van de Gereformeerde Kerken in Nederland en door de fusie van dit kerkgenootschap met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk nu dus lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
Van 1975 tot 1985 ben ik als leerkracht werkzaam geweest in het basisonderwijs in Hattem
Omdat ik me steeds meer was gaan interesseren voor theologie (mensen als Okke Jager spraken me erg aan) ging ik in 1985 weer fulltime studeren.
Theologie in Kampen: een spannende tijd (veel vanzelfsprekendheden bleken ook anders te kunnen worden gezien), maar vooral een heerlijke en verrijkende tijd.
In 1993 werd ik predikant van de Gereformeerde Kerk van Beilen. In 1999 van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. En in januari 2008 streken we neer in Nijverdal.
Als ik (in bovenstaande zin) het over ‘we’ heb bedoel ik mijn vrouw Alie en ik.
Alie draagt haar meisjesnaam: Alie Danen. We zijn in 2005 getrouwd en hebben samen zeven kinderen en zeven kleinkinderen.
Het wonen en werken in Nijverdal bevalt ons erg goed. We voelen ons hier prima. Thuis. Met name de gemoedelijkheid van mensen valt ons op.
Kerkelijk gezien wonen we in een veelkleurige gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen elkaar respecteren, waarin samenleven en samenwerken prima kan en gaat.
Een en ander bleek ook in het fusieproces van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.
De fusiedatum (7-7-2011) ligt al weer even achter ons. Maar het proces loopt door. We zijn er nog niet.
Wat dat ‘er’ is?
Door de Algemene Kerkenraad, de Wijk Kerkenraden, individuele mensen – en daar hoor ik zelf ook bij – vormden we ons beelden van onze christelijke gemeenschap die verwoord zijn in het beleidsplan.
Graag wil ik – ook de komende tijd – meewerken het gesprek daarover levend te houden en de uitwerking van dat wat besloten werd concreet te maken.
Verbonden in geloof,
hartelijke groet,
Wolter Broekema

WIJK ZUID

Ds. W. (Wil) Kaljouw
Noetselerweg 55
7441 CB Nijverdal
tel. 0548-612595
e-mail: ds.kaljouw@pgnijverdal.nl

Naam: ds. Wil Kaljouw
Burgerlijke staat: gehuwd met Francien Kaljouw-Segers
Kinderen: Matthias, Eliane, Daniëlle. Allen wonen ze zelfstandig en de oudste twee zijn getrouwd.

Eerder heb ik werkervaring opgedaan in de techniek en sociaal werk.

Motivatie om predikant te worden: getuigen van God de Schepper, Jezus Christus de Verlosser en de Heilige Geest die het leven vernieuwt.

In 2000 ben ik begonnen als predikant in het Betuwse dorpje Ingen. Daar leerde ik wat een dorpsgemeenschap is. “De achterdeur staat altijd open!” Hier kwam mijn studie theologie tot leven! Lesslie Newbigin was de eerste die mij liet zien hoe belangrijk het is om God te kennen als een drie-enig God. God bestaat in relaties, het behoort tot zijn wezen. God wil zijn relaties uitbreiden. Daarin zijn prestaties niet in eerste instantie belangrijk, maar de vraag of je bij Hem hoort, of je zomaar bij Hem binnen durft te lopen!

Onze moderne tijd heeft slechts één belangrijke vraag om je te leren kennen: “wat doe je?” Alle vragen rondom eigenwaarde cirkelen om onze prestaties: sport, werk en of je belangrijke/bekende vrienden weet te maken. De kerkvader Augustinus brengt ons terug op de vraag: “vàn wie ben je?”. Het antwoord is nog veel verrassender dan we hadden kunnen verwachten. God zocht ons eer wij naar Hem op zoek gingen. God beminde ons eer wij ons van Hem bewust waren. God wilde ons bestaan, onze persoon, onze liefde en daarom zijn wij tot leven gekomen en zijn we onze zoektocht begonnen. Eens vinden we de totale eenheid met Hem, nu tasten we er naar. Als dit tasten al zoveel vreugde geeft, hoe zal dan straks de eenheid zijn, aldus Augustinus?

“Wanneer ik u eenmaal aan zal hangen uit heel mijn wezen, zal er voor mij nergens meer leed zijn, nergens meer last; dan zal mijn leven levend zijn, volkomen vervuld van u.”

Opmerkelijk genoeg is de kerk, de gemeente, bij Augustinus de plaats waar we meer leren over blijdschap, verdriet, dankbaarheid, vreugde, geduld en uithoudingsvermogen. Ik wil graag helpen om een gemeente te vormen die een oefenplaats is van gemeenschap en spiritualiteit. De spiritualiteit van Augustinus is zo sterk en verrijkend dat ik hoop dat zij een bron kan worden voor vernieuwing van onze gemeente. Augustinus leert je zien dat God niet ‘de Afwezige’ is, maar binnen in je woont met zijn Geest. Wie goed doet aan zijn zuster of broeder, doet goed aan God. Wie een ander opbouwt deelt uit van de goede gaven die hij zelf van God ontving. De kerk is de band van de liefde. De liefde is God. Een christelijke gemeente zijn is leven met God en zijn goedheid delen. Gods goedheid draagt het gehele leven, materieel en immaterieel, sociaal en persoonlijk, politiek en kerkelijk.

Meer lezen over mijn levenservaringen, theologie en visie op onze tijd en de kerk? Ga dan naar mijn website:home.solcon.nl/wkaljouw of Facebook Wil Kaljouw

Wijk Oost

Ds. B.H. (Bertine) van de Weg
Merelweg 1
7442 CA Nijverdal
tel. 0548-858867
e-mail: ds.vandeweg@pgnijverdal.nl

In 1973 ben ik geboren in Elburg en daar ben ik ook opgegroeid. Na de middelbare school heb ik een basisjaar gevolgd aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Hierna ben ik in Utrecht begonnen met de studie Theologie.
Komend uit de Gereformeerde Bond lag het niet voor de hand om als vrouw predikant te worden, maar dat was ook helemaal niet mijn bedoeling. In de loop van de studie veranderde dat en zo haalde ik het preekconsent en ging ik voor in kerkdiensten. Na bijbanen in de thuiszorg, bij het studentenuitzendbureau en in het kerkenwerk (catechese, jeugdwerk, Alpha-cursus, etc.) heb ik nog een tijdje gewerkt bij de financiële afdeling van een overheidsinstelling. Prima om dat een periode te doen en erg leerzaam, maar als ik op zondag ergens mocht voorgaan in een kerkdienst merkte ik dat daar mijn hart lag.
Altijd al hadden het geloof in de Vader, Zoon en heilige Geest en het bezig zijn met de Bijbel een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. En nee, ik ben geen perfecte gelovige, maar wat ik wel ben en graag wil zijn is een ‘mens van de weg’. Zo werden de eerste volgelingen van Jezus genoemd, omdat zij geloofden dat Jezus de weg tot God is.
Als ‘mens van de weg’ mocht ik mijn weg vervolgen als ‘dominee Van de Weg’ (of ook wel ‘dominee Bertine’) toen ik in 2008 bevestigd werd als predikant van de Protestantse Gemeente ’t Woudt-Den Hoorn. Daar heb ik veel geleerd, gevierd, geloofd, gelezen, gebeden, gehuild, gezongen, gelachen en gedeeld.
Nu gaat de weg verder in Nijverdal, samen met mensen van alle leeftijden op weg achter Jezus aan. Met vallen en opstaan, over bergen en door dalen, soms huppelend en springend en dan weer voetje-voor-voetje, maar altijd gericht op Hem die gezegd heeft dat Hij de ware weg ten leven is. Gaat u, ga jij mee?!

 

Pastorale Raad Noord

Ds. H. (Hans) van Dalen