Nu de coronamaatregelen weer meer ruimte bieden, gaan we terug naar de situatie van november 2021, met dien verstande dat er nu wel avonddiensten worden gehouden.  Er geldt vanaf zondag 30 januari 2022 geen maximum van 50 kerkgangers meer en dat betekent  dat u niet meer hoeft te  reserveren voor een dienst. Wel blijven de bekende coronamaatregelen gelden. Zie onder ‘Kerknieuws’.