Ds. Wil Kaljouw heeft 1 juni jl. het beroep aangenomen dat op hem is uitgebracht door de Protestantse Gemeente Zaamslag. Nadere bijzonderheden over afscheid en invulling van de vacature volgen te zijner tijd.