Een dezer dagen ontvangt u, als gemeentelid van PG Nijverdal, naast de enveloppe voor Kerkbalans een brief met daarin een enquête over de toekomst van onze kerkgebouwen. Deze papieren enquête kunt u invullen en opsturen in de bijgeleverde enveloppe, zonder postzegel. Mochten er meer mensen uit één gezin de enquête willen invullen dan liggen er in zowel Het Centrum als in de Regenboog extra exemplaren.

Digitaal kunt u ook de enquête invullen. Dit heeft zelfs de voorkeur aangezien wij dan direct en zonder fouten over uw antwoorden kunnen beschikken. Hiervoor is de volgende link nodig. U kunt deze overtypen maar makkelijker nog, hier direct op klikken: link naar enquête

Deze link vindt u ook in de nieuwsbrief en in de Scipio-app.

Wij hopen op een grote respons.

Anneke Raven

Voorzitter werkgroep toekomst kerkgebouwen