Christenen worden vooral vervolgd door de overheid. De dreiging van radicale moslims wordt door de overheid aangegrepen om steeds meer vrijheden in te perken. Door strenge wetgeving wil de regering controle houden over de samenleving. Kerken hebben daar veel last van. Diensten worden verstoord, gelovigen opgepakt, materiaal in beslag genomen. Vooral christenen met islamitische achtergrond ervaren vervolging, orthodoxe kerken minder, zij hebben weinig contact met de islamitische bevolking.

En plotseling raast er dan een politieke storm door het land. Wat op 4 januari begon met een kleine demonstratie van burgers tegen hoge energieprijzen, groeide in korte tijd uit tot massale protesten op meerdere plekken. Dit leidde totaal onverwacht tot het aftreden van het kabinet. President Tokayev gaf zijn ordetroepen opdracht ‘zonder waarschuwing te schieten om te doden’ op iedereen die geweld gebruikt. Duizenden mensen werden opgepakt en velen kwamen om. Rusland stuurde militaire steun.

Na de hevige protesten trad ook een nieuwe godsdienstwet in werking. De wet stelt beperkingen aan het organiseren van religieuze bijeenkomsten. Alleen de officiële staatskerk mag dat vanaf nu nog. De vele niet-geregistreerde groepen kunnen nauwelijks meer samenkomen.

  • Bid dat de nieuwe wet, waarmee de overheid stevig oogje in het zeil houdt, niet wordt geaccepteerd. Bid ook voor de explosieve situatie.
  • Ondanks de vervolging komen ook mensen tot geloof. Bid dat juist nu de kerk sterker wordt en Gods liefde laat zien aan iedereen die het nodig heeft.

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn