Al vroeg in hun jonge leven worden kinderen in landen met christenvervolging geconfronteerd met geweld, buitensluiting en angst. De onderdrukkers hebben soms maar één doel: voorkomen dat er een generatie opgroeit waar de kerk uit gebouwd wordt. Open Doors heeft onderzoek laten uitvoeren over de situatie van deze kinderen. In de 50 landen met de hoogste vervolging krijgen kinderen te maken met discriminatie en intimidatie op school. De schoolperiode is een grote ‘kans’ voor de vervolgers.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het OD rapport. De onderzoekers karakteriseren de vervolging als ‘’buitensluitend, identiteit-vormend en wreed.” Wreed omdat in bijna een derde van de landen met vervolging kinderen en jongeren worden gedood vanwege hun geloof of omdat ze tot een christelijke gemeenschap of familie behoren. Ook gedwongen huwelijken, verbaal, seksueel en fysiek geweld, psychologische druk en rekrutering door milities maken de vervolging meedogenloos.

Het rapport brengt in kaart waar kinderen onder de achttien jaar mee te maken krijgen. Juist kinderen zijn kwetsbaar omdat ze zich in een levensfase bevinden waarin hun identiteit nog wordt gevormd. Systematische marginalisering zet christelijke jongeren onder grote druk om zich te conformeren aan een meerderheidsreligie..

  • Bid dat God hen op bijzondere wijze bewaard in de ongewenste beïnvloeding en intimidatie
  • Bid ook voor de kinderen die een ouder moeten missen door gevangenschap of geweld.

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn