Cuba komt dit jaar op plek 37 van de nieuwe Ranglijst Christenvervolging binnen. Twintig jaar geleden haalde het land zelfs de top-20 van de lijst. Dit heeft alles te maken met de (weer) toenemende vervolging door de overheid. Kerken, met name niet-geregistreerde kerken, worden gezien als tegenwerkers van het huidige regime. En dat terwijl er, geschat, ruim 7 miljoen christenen zijn onder de 11,5 miljoen inwoners. Cubanen hebben heel beperkt toegang tot de buitenwereld en de media. Al ruim zestig jaar is de communistische partij aan de macht en houdt de kerken op Cuba streng in de gaten.

De autoriteiten reageren fel op stemmen die roepen om verandering. Christelijke leiders of activisten die zich kritisch uitlaten over het regime, lopen grote kans te worden beboet, gearresteerd of gevangen gezet. Het is bijna onmogelijk voor nieuwe kerken om zich te registeren. De vrijheid van godsdienst wordt beperkt voor christenen die openlijk over hun geloof spreken en voor hen die de overheid uitdagen. Daarom zijn veel kerken in het land illegaal. Dit leidt ertoe dat kerken hoge boetes krijgen en hun gebouwen gesloten worden of zelfs gesloopt.

  • Bid dat de kerk standhoudt onder de toenemende druk en haar geloof met liefde blijft uitdragen
  • Bid dat organisaties als Open Doors de mogelijkheid houden om de christenen te ondersteunen

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn