Vanwege de energiecrisis heeft de overheid een dringend beroep op ons allen gedaan om zuinig om te gaan met energie. Als ‘groene kerk’ willen ook wij hier gehoor aan geven. Nadat hierover in verschillende gremia uitvoerig was gesproken heeft de kerkenraad besloten om de zondagmorgendiensten vanaf zondag 4 december 2022 tot en met zondag 26 februari 2023 in één kerkgebouw te houden.  De ene zondag in Het Centrum, de andere zondag in De Regenboog. De avonddienst wordt in hetzelfde kerkgebouw gehouden als de morgendienst. Zowel op Kerstavond als op Eerste Kerstdag is er wel in beide kerken een dienst.