De diensten kunnen thuis worden ‘bijgewoond’ via Kerkomroep of YouTube. Voor degenen die dat niet kunnen en voor hen die toch liever in de kerk aanwezig willen zijn, is in iedere dienst een beperkt aantal plaatsen (50) beschikbaar. Samen met degenen die medewerking verlenen in/aan de dienst kunnen zij ook ‘de lofzang gaande houden’.

Reserveren kan via deze  website. U hoeft zich alleen maar aan te melden, zodat u weet of er nog plaats is. Er ligt geen lijst met namen in de kerk waarop uw naam wordt ‘afgevinkt’. De medewerkers aan en in een dienst hoeven zich niet aan te melden.

Voor degenen die de diensten in de kerk bijwonen geldt het volgende:

Zitplaatsen in de kerk
Er moet 1,5 meter afstand zijn tussen  u(w gezin) en andere kerkgangers. Dit gebeurt door een bank tussen de banken vrij te houden, terwijl de rijen stoelen verder uit elkaar staan. En door drie stoelen of  plaatsen vrij te houden tussen u(w gezin) en uw ‘buren’.  Houd dat alsjeblieft zelf in de gaten. Verder s.v.p. zoveel mogelijk ‘in zigzagformatie’ gaan zitten, zodat u niet recht voor of recht achter anderen zit. In  De Regenboog kunt u desgewenst ook op een van de galerijen gaan zitten. In beide kerken is meer dan voldoende ruimte om op – ruime – afstand van elkaar te zitten.

Mondkapjes
S.v.p. een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw, met name bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Zingen
Samenzang  blijft voorlopig enigszins beperkt. Verder het verzoek om ingetogen te zingen (tenzij er weinig mensen in een (avond)dienst zijn.

Collecte
Er is één collecte(doel) per zondag (via de scipioapp of overmaken op de aangegeven bankrekening (van diaconie of kerk) of in de collectekoker bij de uitgang).

Koffie
Er is voorlopig geen gelegenheid om koffie/thee te drinken na de morgendiensten.

Ventilatie
De (binnen)deuren blijven zoveel mogelijk open en de mechanische ventilatie staat aan.