Kerkdiensten online en fysiek

In iedere dienst zijn maximaal 30 kerkgangers van harte welkom. U kunt de diensten ook thuis bijwonen via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app (zoek een kerk: Nijverdal, PG Nijverdal, De Regenboog of Het Centrum). Of via YouTube: PG Nijverdal Het Centrum en  PG Nijverdal De Regenboog.
Zowel via Kerkomroep als via YouTube kunnen de diensten ook later gevolgd worden.

 

Vespers in de Veertigdagentijd
Aanmelding voor de vespers in de Veertigdagentijd (en dus ook in de Stille Week) kan op de gebruikelijke wijze. De vespers worden alleen met geluid uitgezonden via Kerkomroep.

Zondagavonddiensten

Tot en met Pasen worden de gezamenlijke zondagavonddiensten van onze gemeente en de  Vrije Evangelische Gemeente gehouden in Het Centrum. Vanaf zondag 11 april tot en met zondag 29 augustus zijn de avonddiensten in De Regenboog.

 

Aanmelden voor de diensten
U kunt zich voor een dienst (of een vesper) aanmelden via deze  website van maandagmorgen tot zaterdagmiddag 12.00 uur. Midden op de startpagina van de website en rechts bovenaan ziet u ‘Reserveer uw kerkdienst’. Wanneer u hierop klikt, ziet u een weekagenda met de eerstvolgende diensten. U klikt aan welke kerk u wilt bezoeken en vervolgens vult u uw gegevens en het aantal plaatsen in. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw reservering en later een definitieve bevestiging.
Als u geen gebruik kunt maken van internet kan dit – op maandag en dinsdag –telefonisch  via  06 – 20040383.
Zij die medewerking verlenen aan/in een dienst hoeven zich niet aan te melden.
Als u zich hebt aangemeld en u kunt, vanwege ziekte of om een andere reden, de dienst niet bijwonen, wilt u dan uw aanmelding annuleren?

 

Voor het bijwonen van een kerkdienst geldt:

  • kom bij corona-gerelateerde klachten niet naar de kerk;
  • houd minimaal anderhalve meter afstand van anderen, zowel in de kerk als buiten;
  • draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek en maak gebruik van het desinfecteringsmiddel dat bij de ingang staat.

 

Zingen in de diensten
Voorlopig wordt er niet gezongen in de diensten. De psalmen en liederen worden, omlijst door orgelspel, voorgelezen of via YouTube ten gehore gebracht.

 

Kinderen
Er is momenteel alleen in de morgendiensten in De Regenboog een ‘kindermoment’ voor zowel  kinderen die eventueel naar de kindernevendienst gaan als kinderen die thuis met hun ouders de dienst via Kerkomroep of YouTube  volgen.
Op het YouTubekanaal van zowel De Regenboog als Het Centrum  staat het verhaal voor de kinderen.

 

Pastoraat en voorbede
Voor contact met een predikant kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken. Voor de diensten kan via de predikanten per mail of telefonisch voorbede worden gevraagd. Ook kan dit via het voorbedeboek.

 

Collecte
Er is per zondag één collectedoel, dat vermeld is in kerkblad en nieuwsbrief. Aan de collectes kan worden bijgedragen via de scipio-app of door een bedrag over te maken op de aangegeven bankrekening. Voor kerkgangers staat bij de uitgang een collectekoker.