Kerkdiensten tijdens de lockdown
De diensten kunnen thuis worden ‘bijgewoond’ via Kerkomroep of YouTube. Voor degenen voor wie dat niet mogelijk is en voor hen die liever fysiek in de kerk zijn, is in iedere dienst een beperkt aantal plaatsen (maximaal 30) beschikbaar.

Via Kerkomroep en YouTube
De diensten worden rechtstreeks – met beeld en geluid – uitgezonden  via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app
(zoek een kerk: Nijverdal, PG Nijverdal, De Regenboog of Het Centrum).
Ook via YouTube:  PG Nijverdal Het Centrum en  PG Nijverdal De Regenboog.
Zowel via Kerkomroep als via YouTube kunnen de diensten ook later gevolgd worden.

Vespers in de 40dagentijd
Aanmelding voor de vespers op de woensdagen in de 40dagentijd kan op de gebruikelijke wijze. De vespers worden alleen met geluid uitgezonden via Kerkomroep.
De eerste vesper is woensdag 17 februari  (van 19 uur tot ongeveer 19.30 uur).  NB Op 10 maart is er geen vesper i.v.m. de biddagdienst.

Aanmelden voor de diensten
Als u een dienst (of een vesper) wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via deze  website van maandagmorgen tot zaterdagmiddag 12.00 uur.
Midden op de startpagina van de website en rechts bovenaan ziet u ‘Reserveer uw kerkdienst’. Wanneer u hierop klikt, ziet u een weekagenda met de eerstvolgende diensten. U klikt aan welke kerk u wilt bezoeken en vervolgens vult u uw gegevens en het aantal plaatsen in. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw reservering. Uiterlijk de avond van tevoren ontvangt u per e-mail de definitieve bevestiging.
Als u geen gebruik kunt maken van internet kan dit – op maandag en dinsdag –  telefonisch  via  06 – 20040383.
Zij die medewerking verlenen aan/in een dienst hoeven zich niet aan te melden.
Als u zich hebt aangemeld en u kunt, vanwege ziekte of om een andere reden, de dienst niet bijwonen, wilt u dan uw aanmelding annuleren?

Voor het bijwonen van een kerkdienst geldt:

  • kom bij verkoudheids- of andere corona-gerelateerde klachten niet naar de kerk;
  • houd minimaal anderhalve meter afstand van anderen, zowel in de kerk als buiten;
  • draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek en maak gebruik van het desinfecteringsmiddel dat bij de ingang staat.

 Zingen in de diensten
Voorlopig wordt er niet gezongen in de diensten, ook niet door een klein zanggroepje. De psalmen en liederen worden, begeleid door orgelspel, voorgelezen of via YouTube ten gehore gebracht.

 Kinderen
Er is momenteel alleen in de morgendiensten in De Regenboog een ‘kindermoment’ voor zowel  kinderen die eventueel naar de kindernevendienst gaan als kinderen die thuis met hun ouders de dienst via Kerkomroep of YouTube  volgen.
Op het YouTubekanaal van zowel De Regenboog als Het Centrum  staat het verhaal voor de kinderen.

Pastoraat en voorbede
Voor contact met een predikant kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken. Bij afwezigheid (zie kerkblad en/of nieuwsbrief), nemen anderen waar
Voor de diensten kan via de predikanten per mail of telefonisch voorbede worden gevraagd. Ook kan dit via het voorbedeboek.

Collecte
Er is per zondag één collectedoel, dat vermeld is in kerkblad en nieuwsbrief. Aan de collectes kan worden bijgedragen via de scipio-app of door een bedrag over te maken op de aangegeven bankrekening. Voor kerkgangers staat bij de uitgang een collectekoker.