Kerkdiensten fysiek en online
In iedere dienst zijn in Het Centrum maximaal 60 en in De Regenboog maximaal 80 kerkgangers van harte welkom (exclusief degenen die medewerking verlenen in/aan een dienst).  U kunt de diensten ook thuis bijwonen via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app (zoek een kerk: Nijverdal, PG Nijverdal, De Regenboog of Het Centrum). Of via YouTube: PG Nijverdal Het Centrum en  PG Nijverdal De Regenboog.
Zowel via Kerkomroep als via YouTube kunnen de diensten ook later gevolgd worden.

Ook vakantiegangers en gasten
Naar aanleiding van een vraag daarover attenderen we erop dat niet alleen gemeenteleden, maar ook vakantiegangers en andere gasten zich kunnen aanmelden voor de diensten.

Aanmelden voor de diensten
Het is nog steeds nodig je voor de diensten aan te melden. Dit kan via deze  website van maandagmorgen tot zaterdagmiddag 12.00 uur. Wanneer u op ‘Reserveer uw kerkdienst’ klikt, ziet u een weekagenda met de eerstvolgende diensten. U klikt een kerkgebouw aan en vervolgens vult u uw gegevens en het aantal plaatsen in. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw reservering en later een definitieve bevestiging. Als u geen gebruik kunt maken van internet kan dit – op maandag en dinsdag –telefonisch  via  06 – 20040383.
Zij die medewerking verlenen aan/in een dienst moeten zich niet aanmelden.
Als u zich hebt aangemeld en u kunt, vanwege ziekte of om een andere reden, de dienst niet bijwonen, wilt u dan uw aanmelding annuleren?

Voor het bijwonen van een kerkdienst geldt:
kom bij corona-gerelateerde klachten niet naar de kerk;

  • houd minimaal anderhalve meter afstand van anderen;
  • draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek. Bij de ingang staat een desinfecteringsmiddel;
  • volg de aanwijzingen van de gemeenteleden met een rood hesje/mondkapje.

Zingen in de diensten
We volgen de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en van onze landelijke kerk. Dat betekent dat vanaf 6 juni 2021 beperkt (enkele coupletten aan het eind van de dienst) en op praatniveau (= ingetogen) samenzang mogelijk is. Ook wordt de zegen weer beaamd met het gezongen ‘amen’. De andere liederen worden gezongen door een zanggroepje en/of via YouTube ten gehore gebracht.

Kinderen
Er is momenteel alleen in de morgendiensten in De Regenboog een ‘kindermoment’ voor zowel  kinderen die eventueel naar de kindernevendienst gaan als kinderen die thuis met hun ouders de dienst via Kerkomroep of YouTube  volgen. Als het op een bepaalde zondag anders is wordt dit meegedeeld via de zondagse nieuwsbrief.
Op het YouTubekanaal van zowel De Regenboog als Het Centrum  staat het verhaal voor de kinderen.

Pastoraat en voorbede
Voor contact met een predikant kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken.
Voor de diensten kan via de predikanten per mail of telefonisch voorbede worden gevraagd.
Ook kan dit via het voorbedeboek dat in de hal van de kerken ligt.