[Dit bericht is nog niet compleet! Maar al wel publiek om alvast gebruikers te informeren over wat al wel bekend is.]

Op deze pagina zullen we informatie publiceren rondom het migratieproces van de e-mail naar Microsoft Office365. Pas als bovenstaande tekst tussen de blokhaken is verwijderd is deze compleet en niet meer in concept.

Diverse vrijwilligers en ambtsdragers binnen de Protestantse Gemeente Nijverdal maken reeds gebruik van Microsoft Office365. Zij hebben een gebruikersnaam die in de vorm gebruikers.naam@pgnijverdal.onmicrosoft.com  is. Terwijl de mail  gebruikers.naam@pgnijverdal.nl al wel in hun mailbox wordt ontvangen en ze ook kunnen versturen met gebruikers.naam@pgnijverdal.nl

Als de migratie compleet is kunnen ze ook inloggen met gebruikers.naam@pgnijverdal.nl op https://login.microsoftonline.com/ waardoor het @pgnijverdal.onmicrosoft.com  volledig kan komen te vervallen.