Vrouwengroep “Mirjam” is in oktober 1977 opgericht. Op dit moment bestaat de vrouwengroep uit 10 gelovige vrouwen die één keer per maand samenkomen om te zingen en het geloof te delen. Dit doen we meestal de eerste dinsdag van de maand van 9 tot 11.15 uur in Het Centrum.

We beginnen de ochtend met liederen te zingen die passen bij het thema van die ochtend. De thema’s halen we onder meer uit de Elisabethbode en de Eva. Bij de thema’s passen ook weer schriftlezingen uit de Bijbel. We proberen die schriftlezingen te vertalen naar deze tijd, naar alledaagse situaties. Tussendoor drinken we natuurlijk ook koffie met elkaar. De kracht van vrouwengroep “Mirjam” zit in het omzien naar elkaar in zowel goede als kwade dagen.

Is uw belangstelling gewekt na het lezen van dit stukje en wilt u meer weten of een morgen bijwonen? Neem dan contact op met: Gerry Gerritsen Mulkes, tel. 615249 of Annemarie Rijpma, tel. 624755.