Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni.

                                                                     

Niet zoals vorig jaar, via een livestream, maar zoals in eerdere jaren in kleine groepjes door heel Nederland, België en andere landen. Naar schatting 340 miljoen christenen lijden onder verdrukking, vervolging, geweld en achterstelling. De Zondag voor de Vervolgde Kerk vindt voorafgaand plaats op zondag 30 mei (hiervoor is een preekschets beschikbaar op de website van Open Doors).

Vorig jaar beperkte de coronacrisis de bewegingsvrijheid van veel mensen, waardoor publieksdeel-name aan de Nacht van Gebed in een kerkgebouw vrijwel niet te realiseren was. Nu de pandemie geleidelijk aan kan worden teruggedrongen, is er volgens Open Doors weer ruimte om in kerkgebouwen of online samen te bidden. Gebed is harder nodig dan ooit, zegt Open Doors. Fysiek samen komen om te bidden stimuleert onze broodnodige verbondenheid met broeders en zusters in het wereldwijde lichaam van Christus. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. Zo staan we naast hen in hun dagelijkse strijd.

In Nijverdal /  Hellendoorn willen we vanuit de Raad van Kerken dit jaar de mogelijkheid bieden om weer op een centrale kerklocatie, namelijk bij Beth Shalom, Maasstraat 2, samen te komen om te bidden, tijdstip van 20.00 tot 02.00 uur. Met in achtneming van de landelijke corona maatregelen en een beperkte groep deelnemers. Men dient zich via onderstaande adresgegevens van tevoren op te geven voor deelname aan één of meerdere gebedsblokjes van 1 uur.

Algemene informatie over de Zondag voor de Vervolgde Kerk en Nacht van Gebed is te vinden op de website van Open Doors, informatie over / opgave voor deelname aan de plaatselijke Nacht van Gebed kan via Marcel Ticheler, tel.nummer 0548-619647 of mailadres tichelermarcel@gmail.com. Opgave mogelijk tot uiterlijk vrijdag 4 juni 12.00u.