* Zondag 22 mei 2022 doet ds. Liesbeth Jansen-Gort intrede als (parttime) predikant in onze gemeente. Zij zal zich vooral inzetten voor het ouderenpastoraat (met name in de tehuizen). Aan de dienst, die om 9.30 uur begint in Het Centrum, werken ook onze andere drie predikanten mee.

* Ds. Wil Kaljouw heeft een beroep ontvangen van de Protestantse Gemeente te Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen).