Het was gezellig en druk in Het Centrum zaterdag 30 oktober. De gezelligheid begon al dagen van te  voren toen zo’n 40 mensen in grote saamhorigheid bezig waren met de voorbereidingen. De vele kransen en herfststukjes, door de vrijwilligers gemaakt, vonden gretig aftrek. Het was verrassend hoeveel gebak, koek en cake door gemeenteleden werd gebracht om te verkopen.Aan de tafel met gebak werden dan ook goede zaken gedaan. Veel bezoekers gingen met een boek, lp of cd naar huis. De oliebollenbakkers waren aan het eind van de markt zeer tevreden over de verkoop. De ‘mensen van het hout’ hielden niet veel werkstukken over. Bij een kop koffie of thee, uiteraard met een plak cake of een punt appeltaart, werd het echt gezellig. Toen de laatste bezoeker weg was, de spullen opgeruimd waren en Het Centrum weer klaar was voor de kerkdienst van de volgende dag, kon de opbrengst bekend gemaakt worden: €3500,00.  De marktkoopvrouwen en -mannen gaven zichzelf een applaus bij het horen van het resultaat. Van het bedrag wordt de helft besteed in de kerkgebouwen. De andere helft is bestemd voor twee zendingsprojecten.
Iedereen die medewerking verleende aan deze succesvolle markt, en uiteraard de klanten, bedankt. Een kerkmarkt houden is ook een vorm van gemeente-zijn.