Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich – in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd .Wereldgebedsdag begon in 1927 in Amerika. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering.

De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden. Het gaat een ketting van gebed de hele wereld door!

Samen bidden, samen vieren, samen delen!

We kunnen dit jaar helaas weer geen fysieke viering houden. Maar het zou heel jammer zijn als de mensen in EWNI na alle voorbereidingen geen geld zouden krijgen. Toch kunt u hen wel steunen door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer: NL48 TRIO 0390 2248 39 t.n.v. Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag onder vermelding van: collecte afd. Hellendoorn-Nijverdal (WGD heeft ANBI-status, dus fiscaal aftrekbaar).

De collecte wordt bestemd voor drie goede doelen. Dankzij uw bijdrage krijgen mensen in achtergestelde posities een steuntje in de rug.

Als alternatief voor de plaatselijke vieringen is een viering opgenomen die vanaf eind februari beschikbaar komt op You Tube en

Wereldgebedsdag.nl.

We zijn heel blij dat Hoi bereid is de viering ook via hun kanaal mogelijk te maken. Volg de berichtgeving via Kerkwebsites, kerkbladen en de nieuwsbladen.

Meer  informatie op:

www.wereldgebedsdag.nl en Facebook: Wereldgebedsdag Nederland.