Van 16 t/m 23 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘Licht in het duister’, voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.

We volgen de corona ontwikkelingen en treffen maatregelen op basis van de geldende overheidsadviezen om alles veilig te laten verlopen. Op onderdelen kan fysieke aanwezigheid wellicht beperkt of niet mogelijk zijn of wordt een digitale vorm gekozen.

Zondag 16 Januari wordt de Week van Gebed in alle kerken onder de aandacht gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt.

Maandag 17 januari verzorgt ‘Beth Shalom’ een avond met kringgebed, waarin we samen bidden voor kerk en wereld, Fred Noordstar leidt de avond, tijdstip 19.00 – 20.00u. Er is geen online weergave.

Dinsdag 18 januari staat een vesper op het programma, om 19.00 uur in de protestantse kerk te
Hellendoorn. Voorgangers zijn pastor Gerard Legtenberg en ds. Jan Dirk Wassenaar. De dienst is alleen online te volgen via de link op de website van de kerk

 

Woensdag 19 januari verzorgt ds. Wil Kaljouw in de Kleine Kapel (Noetselerweg 55) van 18.45 – 19.30u  een gebedsviering in het kader van de Week. Die ochtend, 7.30 – 8.30u, is er de (wekelijkse) meditatieve wandeling, met aansluitend een korte viering buiten. Op de andere ochtenden (behalve za en zo) worden er van 9.00 – 9.30u gebedsvieringen gehouden in de Keltische traditie. Er is geen online weergave.
Vanwege de 1,5m kunnen er max 4 gasten in de Kapel deelnemen aan een viering. Individueel bezoek is elke dag (ook buiten de Week) mogelijk van 8.00 – 18.30u. Dagelijks (behalve zo) wordt er afgesloten met een avondgebed, van 18.45 – 19.30u.

De geplande buitenactiviteit van donderdag 20 januari, 19.00 – 20.00u, gaat vanwege de corona beperkingen helaas niet door.

Vrijdag 21 januari wordt in ‘de Levensbron’ een speciale avond over gebed georganiseerd voor en door jongeren, o.l.v. ds. Albert Jan Holsappel en ds. Hans van Dalen, vanaf 19.30u. Er kan online worden deelgenomen.

 

De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in ‘de Regenboog’, op zondag 23 januari. Ds. Jan Dirk Wassenaar en ds. Wil Kaljouw gaan hierin voor, met muzikale ondersteuning van combo en organist. Tijdens de dienst is er een symbolisch moment met vertegenwoordigers van de deelnemende kerken. Tijdstip van 19.00 – 20.30u. Om de dienst bij te wonen kunt u zich aanmelden via de website van de kerk (max. 50 bezoekers), de viering is ook online te volgen.

 

De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn.  Voor informatie kunt u terecht bij: Marcel Ticheler (0548-619647 / tichelermarcel@gmail.com) of

Bertine van de Weg (0548-858867 / ds.vandeweg@pgnijverdal.nl).

Kijk ook op de website van de Raad van Kerken: http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/