Van 16 t/m 23 januari vindt de Week van Gebed voor de eenheid van de kerken plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘Licht in het duister’, voor bezinning en gebed, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Zoals ieder jaar zal De Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn de plaatselijke gebedsbijeenkomsten voorbereiden.

De voorbereidende commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de deelnemende kerken (Katholieke Kerk, Protestantse Gemeente Nijverdal en Hellendoorn, de Levensbron, Beth Shalom, Leger des Heils, Molukse kerken, Vrij Evangelische Gemeente). Verschillende commissieleden hebben afgelopen jaar hun inbreng echter moeten beëindigen, zodat we op zoek zijn naar nieuwe aanvulling. Hebt u / jij hart voor gezamenlijk gebed en wilt u/wil jij actief mee denken over de invulling van de gebedsmomenten, van harte welkom, geef het ons door!

Voor nadere informatie kunt u terecht bij

Adri Kodde (0548-616285 / 0623807907 / akodde@home.nl ) of
Marcel Ticheler (06-28605612 / tichelermarcel@gmail.com)