Het landelijk advies voor het maximale aantal kerkgangers is aangepast. Voor kleinere kerken blijft het maximum voorlopig 30. In kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen kan – met inachtneming van de coronamaatregelen – 10% van de plaatsen worden benut.  Bij deze aantallen worden degenen die medewerking verlenen in/aan een dienst niet meegeteld. Voor ons betekent dat met ingang van zondag 9 mei: 60 in De Regenboog en 40 in Het Centrum.