Volgens de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en van onze landelijke kerk is vanaf 6 juni beperkt (enkele coupletten in een dienst) en op praatniveau (= ingetogen) samenzang mogelijk.

Het kerkbestuur heeft dit op 2 juni jl. als volgt ingevuld: net als de afgelopen tijd blijven gelukkig zanggroepjes medewerking verlenen aan de diensten. Aan het eind van de dienst mag de gemeente enkele coupletten ‘ingetogen’ meezingen. Dit wordt door de voorganger aangegeven. Ook wordt de zegen weer beaamd met het gezongen ‘amen’.

We zouden natuurlijk graag willen dat we weer uit volle borst de lofzang gaande kunnen houden, maar we zien dit als een eerste stapje op de goede weg, waarvoor wij dankbaar mogen zijn.