Doop van kinderen

Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met hun wijkpredikant, ook wanneer op de gewenste doopdatum een predikant van een andere wijk voorgaat. De wijkindeling is te vinden op de website.

Data waarop het sacrament van de doop wordt bediend zijn te vinden in HetKerkvenster.

Om een kind te kunnen laten dopen, gaan wij er vanuit dat tenminste één van de ouders zelf dooplid is van de kerk.

Voorafgaand aan de dienst vindt er een gesprek plaats tussen de doopouders en de predikant (en bij voorkeur ook, indien mogelijk, de ouderling die op die zondag dienst heeft of de ouderling van de wijk). In dit doopgesprek komt de betekenis van de doop ter sprake en tevens de gang van zaken tijdens de doopviering.

 

Doop van volwassenen

Zij die als kind nog niet gedoopt zijn, kunnen gedoopt worden na het afleggen van Openbare Belijdenis van het geloof. Bij volwassen doop wordt er namelijk gedoopt op belijdenis: de volwassene belijdt eerst dat hij/zij gelooft en wordt vervolgens gedoopt.