De Regenboog

Grotestraat 127, tel. 614000.
Koster: Ria op den Dries, Noetselerweg 33, 7441 CA, tel. 613741.
e-mail: hetspectrum@pgnijverdal.nl

Gereserveerde Plaats?

In De Regenboog is een klein aantal plaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking. Dat is te zien aan de kaartjes op de stoelen. Tot 10 minuten voor aanvang van de dienst worden de stoelen vrijgehouden. In het voorportaal van de kerk staan de koster en gastvrouwen en -heren, die u verder kunnen helpen bij vragen. De koster is graag bereid u een plekje te wijzen als het u niet lukt een geschikte plaats te vinden.

Reserveringen van De Regenboog en de vergaderruimte in Het Spectrum (het zalencentrum van De Regenboog) dienen minimaal een week van tevoren te worden aangevraagd bij:
Het Spectrum, tel. 614000, tussen 9 en 12 uur en vanaf 19.00 uur, b.g.g. 613741;
e-mail: hetspectrum@pgnijverdal.nl