De Protestantse Gemeente Nijverdal wil een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te maken. Voor onszelf en voor anderen.

Geloven is ten diepste een persoonlijke zaak, maar om dat geloof inhoud te geven en te kunnen ontwikkelen hebben we elkaar nodig. Dat betekent dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten in de zondagse vieringen en daar met elkaar te luisteren, te zingen, te bidden en de gemeenschap van het geloof te vieren.

Maar dat betekent net zo goed dat we in allerlei kleinere verbanden oog hebben voor elkaar, samen actief zijn op welke manier dan ook, ons met elkaar bezinnen, maar ook vrijmoedig naar buiten treden en in de maatschappij relevant zijn.