Hieronder alle informatie over de Scipio App, giften  voor de zondagse collecte of een ander doel.

De Scipio App

Kerkbalans 2024

COLLECTEBONNEN
Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking van het bedrag voor de door u gewenste bonnen naar het rekeningnummer: NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Nijverdal

Er zijn 3 soorten collectebonnen:

  • Rood t.w.v. € 0,75 per stuk. Te bestellen per 20 stuks, voor een totaalbedrag van € 15,00.
  • Oranje t.w.v. € 1,00 per stuk. Te bestellen per 20 stuks, voor een totaalbedrag van € 20,00.
  • Blauw t.w.v. € 1,25 per stuk. Te bestellen per 20 stuks, voor een totaalbedrag van € 25,00.

Een meervoud bestellen van bovengenoemde aantallen kan natuurlijk ook. Geeft u in de omschrijving s.v.p. duidelijk aan welke en hoeveel bonnen u bestelt. Vermeld daarbij ook uw adres! Na het vertrek van Jan Hoogenkamp hoeft u de bonnen niet meer op te halen, maar worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Giften

Giften kunnen ook worden overgemaakt op onderstaande rekeningen eventueel met vermelding van het gewenste doel.

Doel Bankrekening IBAN: Bankrekening IBAN:
Diaconie NL94 INGB 0000 8584 27 NL86 RABO 0327 3796 18
College van Kerkrentmeesters NL47 INGB 0000 8002 97 NL96 RABO 0327 3039 72
Werkgroep Jeugd NL24 INGB 0003 5338 80
Commissie ZWO NL46 INGB 0009 1941 13
Werkgroep Vorming en Toerusting NL12 RABO 0327 3691 16