Bijbelgesprekskring ds. Hanneke Paas: een Bijbelkring met volop gesprekken en veel diepgang!

We komen eens per drie weken op maandagmorgen bij elkaar in het Spectrum, achter de Regenboogkerk. We beginnen om kwart voor 10 met koffie en gaan om half 12 weer naar huis. De kring start altijd op de eerste maandag van oktober.

De afgelopen seizoenen zijn we met de volgende onderwerpen bezig geweest:

  • seizoen 2015-2016: 5 fundamentele geloofsonderwerpen, zoals hoop, vergeving, bekering
  •  seizoen 2016-2017: 5 fundamentele geloofsonderwerpen, zoals dankbaarheid, lijden, wederkomst
  • seizoen 2017-2018: de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1-7
  • seizoen 2018-2019: de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8-16
  • seizoen 2019-2020: we hopen natuurlijk weer verder te gaan met deze kring!

We komen 10 x per winterseizoen bij elkaar. De twee vorige jaren sloten we ons seizoen af met een gezellige high-tea. Naast de deelnemers die er al zijn bent u/ben jij ook van harte welkom als “nieuweling”.  

Meer weten? Bel of mail Klazien Imhof, 0548-616619, dinkla.imhof@gmail.com  of ds. Hanneke Paas, 0548-769053, hjpaas@xs4all.nl