Pastorale raden en sectie-indeling

De gemeente is verdeeld in drie pastorale raden, te weten noord, oost en zuid.
De grenzen van de raden zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van de raden aangeven.

De aanspreekpunten zijn voor de Pastorale Raad Oost:
Predikant: ds. Bertine van de Weg, tel. 858867, ds.vandeweg@pgnijverdal.nl
secretariaat: Anke Bosch-Vrugging, secretariaat.oost@pgnijverdal.nl

 

Overzicht

Sectie 1
Boomcateweg, Rossinistraat, Vivaldistraat

Diaken: Chris Bouwhuis, 617128, chrisbouwhuis@pgnijverdal.nl


Sectie 2

Straussstraat, Lisztstraat, Sweelinckstraat, Verdistraat, Bachlaan, Bizetstraat, Bedrijvenweg,
Handelsweg, Industrieweg, v.d. Bergsweg

Ouderling: Dick Beltman, 223954, dickbeltman@pgnijverdal.nl
Diaken: Chris Bouwhuis, 617128, chrisbouwhuis@pgnijverdal.nl

 

Sectie 3
Beethovenlaan, Chopinstraat, Haydnstraat, Schubertstraat, Schumannstraat

Ouderling: Anke Bosch – Vrugging, 612704, ankebosch@pgnijverdal.nl
Diaken: Marinus van Keulen, 617504, marinusvankeulen@pgnijverdal.nl

 

Sectie 4
Brakenbeltsweg, Mensinkweg, IJsselstraat, Merwedestraat, Rijnstraat, Wilhelminastraat, Godfried Bomansstraat,
Koninginnestraat, Margrietstraat, Beatrixstraat, Pr. Bernhardstraat, Berkelstraat, Marijkestraat, Irenestraat,
Wilhelminadwarsweg, Bleekweg

Ouderling: Marianne van Urk-Schutten, 858192, marianschutten@pgnijverdal.nl
Diaken: Marinus van Keulen, 617504, marinusvankeulen@pgnijverdal.nl

 

Sectie 5
Dahliastraat (uitgezonderd de Parallel), Nijkerkendijk, Korenbloemstraat (uitgezonderd De Korenbloem),
Zonnebloemstraat, Papaverstraat, Parallelweg, Azaleastraat, Rijssensestraat (nrs. 51 t/m 112)

Coördinator: Ria den Boer-van Munster, 615749, riadenboer@pgnijverdal.nl
Diaken: Jolanda de Vries,  jolandadevries@pgnijverdal.nl

 

Sectie 5 – a
De Parallel, Dahliastraat 1
Ouderling: Harrie Krommendijk: harriekrommendijk@pgnijverdal.nl

 

Sectie 6
Vechtstraat, Waalstraat, Maasstraat, Amstelstraat, Scheldestraat, Dinkelstraat

Ouderling: Gerhard Nijhoff, 616487, gerhardnijhoff@pgnijverdal.nl
Diaken: Symen Bouma, 06-30280188, symenbouma@pgnijverdal.nl

 

Sectie 7
Hoge Dijkje, Storkstraat, Kerkstraat, Fabrieksstraat, Raymakersstraat, Salomonsonstraat,
Thomas Ainsworthstraat, Weverstraat, Spoelerstraat, Schoolstraat

Ouderling: Jaco Wessels, 06-39387250, jacowessels@pgnijverdal.nl
Diaken: Dinand Imhof, 616619, dinandimhof@pgnijverdal.nl
Diaken: Klazien Imhof-Renkema, 616619, klazienimhof@pgnijverdal.nl

 

Sectie 8
Eerste Kampsweg, Lijsterweg, Veenkampweg, Vinkenweg, 3e Kampsweg, Merelweg, 2e Kampsweg, Erve Boomcate,
Slettenhaarsweide, Konijnenbergstraat, Lochtersweg, Erve ’t Lochter

Ouderling: Piet Wolters, 619540, pietwolters@pgnijverdal.nl
Diaken: Dinand Imhof, 616619, dinandimhof@pgnijverdal.nl
Diaken: Klazien Imhof-Renkema, 616619, klazienimhof@pgnijverdal.nl

 

Sectie 9
Kruidenwijk, Hellendoorn, Wierden, Notter, Rijssen, Enter enz.

Ds. Bertine van de Weg, 858867, ds.vandeweg@pgnijverdal.nl