Pastoraat
Pastoraat is een verantwoordelijkheid voor alle leden van de gemeente. Ieder gemeentelid is geroepen om zijn of haar plek in te nemen. Ieder met de eigen gaven van God. Pastoraat is omzien naar de ander, naar degene die toevallig op je pad komt.

Organisatie pastoraat
Het pastoraat is georganiseerd binnen drie pastorale raden, elk onderverdeeld in secties.
Zie ook het protocol Verhuizingen wanneer u (tijdelijk) een nieuw adres heeft.

Pastorale raden
Elke pastorale raad heeft een predikant, minimaal twee bestuurlijke ouderlingen en diverse pastorale ouderlingen en diakenen.

Pastorale raad Noord

Pastorale raad Oost

Pastorale raad Zuid

Ouderenpastor
Onze ouderenpastor is ds. Liesbeth Jansen-Gort. Zij verzorgt de contacten met gemeenteleden in De Hoge Es, De Parallel en De Blenke en is betrokken bij de gezamenlijke ontmoetingen voor ouderen daar en elders in de gemeente. De ouderenpastor valt via het kerkbestuur onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en staat in nauw contact met de predikanten. Haar contactgegevens zijn: tel. 06-40168968, ds.jansen@pgnijverdal.nl

Meer informatie over alle betrokkenen en contactpersonen leest u op de pagina Uitleg pastoraat.