Pastorale raden en sectie-indeling

De gemeente is verdeeld in drie pastorale raden, te weten noord, oost en zuid.
De grenzen van de raden zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van de raden aangeven.

Overzicht Pastorale Raad Noord

Predikant: Ds. Hans van Dalen, tel. 785715

Bestuurlijk ouderling: Jan Eissens, tel. 610156 / 06-42963772

Ouderenpastor: Ds. Liesbeth Jansen-Gort, tel. 06-40168968 (zorgcentra De Parallel en De Blenke)

 

Sectie 1

De Joncheerelaan (1 t/m 54 even), Karel Doormanweg, Piet Heinweg, Van Speykstraat, Trompweg,  Parkweg, Tj.Hiddes de Vriesstraat, Van Wassenaar van Obdamstraat, Cornelis Evertsenlaan, Jan van Galenlaan, Jacob van Heemskercklaan, Witte de Withlaan, Vrugteveenseweg, De Ruyterweg, Reestweg

Ouderling: Bertus Konijnenbelt, Nieuwstraat 45, tel. 615645
Diaken: Arjan Koldewé, Vroegeling 23, tel. 625747

 

Sectie 2

Willem de Clercqstraat, Julianastraat, Van Limburg Stirumstraat, Berkstraat, Larixstraat, Dennenoord, De Joncheerelaan (47/56  t/m 160), Nieuwstraat en Haarle
Ouderling: Vacant
Diaken: Henk en Siny Maatman, Jacob v. Houtestraat 226, tel. 785959

 

Sectie 3   

Fred.Hendrikstraat, Koersendijk, Meijboomstraat, Oranjestraat, Prinsenstraat, Willem de Zwijgerstraat, Bouwmeesterstraat, Dillenburgstraat, Emmastraat, Prins Hendrikstraat, Prins Mauritsstraat, Schaepmanstraat, v.d. Steen van Ommerenstraat en Nassaustraat

Ouderling:  Vacant
Coördinator: Emmy Eissens-Tillema, De Joncheerelaan 32, tel: 610156
Diaken: Henny Pastink

 

Sectie 4

Baltinksweg, Campbellweg, Eversbergweg, Kollenweg, Branderij, Schaapskooiweg, Jipkesbeltweg, Kappertsweg, G.van der Muelenweg, Schanshekweg, Veenweg, Wierdensestraat en de Heemtuin

Ouderling :  Wim Noort, Trompweg 14, Tel: 656531
Diaken: W. Cnossen, Spijkerweg 19, Tel. 06413033

 

Sectie 5  

Kruidenwijk

Ouderling: Truus van Asselt, Lisdodde 48, tel. 852308
Diaken: H. en W. Middelesch-Valk, Esweg 22, Tel 617936

 

Sectie 6

Grotestraat (169 t/m 330), Bonteweg (behalve aanleun Hoge Es), Spijkerweg, Esweg, H.Limbeekstraat, T. de Jongestraat

Ouderling : Bert Nijhoff, G.J.Piksenstraat 63, tel. 617978
Diaken: Arjan Koldewé, Vroegeling 23, tel. 625747

 

Sectie 7

Grotestraat (1 t/m 266), Keizerserf, Achter de Keizer, Henri Dunantplein, Willem Alexanderstraat, Maximastraat, Amaliastraat, Constantijnstraat, Johan Frisostraat, Stationsstraat

Ouderling: Vacant
Coördinator: Lia Nauta, Jan van Galenlaan 11, tel. 615202
Diaken: Bernard en Lia Feddes, Baltinksweg 29, tel. 619267

 

Sectie 8

Jacob van Houtestraat en Bendien Smitshof

Ouderling: Vacant
Coördinator: Bertran Hallink en Mirjam Hallink (cp), de Joncheerelaan 92, tel: 06-50959104 / 06-53513006
Diaken: Bernard en Lia Feddes, Baltinksweg 29, tel.619267

 

Sectie 9

De Parallel en aanleunwoningen, Korenbloemstraat, De Blenke, Krönnenzommer en voorkeursleden Noord

Ouderling: Dik Poffers, J. van Houtestraat 12-9, Tel. 0683020936
Diaken: Henk en Siny Maatman, Jacob v. Houtestraat 226, 785959

 

Sectie 10

Duivenbreeweg (behalve aanleun Hoge Es en Hoge Es), Hoge Esweg, G.J.Piksenstraat, Groen van Prinstererstraat, Hendrik Wormserstraat, Molenweg,
Smidsweg (2 t/m 76; 1-51)  Nijveldserf.

Ouderling: Vacant
Coördinator: Jan van de Wilk, Duivenbreeweg 41, Tel. 613786
Diaken: Leyn van Eijzeren, Van Speykstraat 16, tel. 613107

 

Contactpersoon Bijzonder Pastoraat
Voor mensen met verstandelijke beperking:
Gerry Wilpshaar-Holties, Esweg 4, tel.615357