Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Al heel lang wordt het evangelie uitgedragen en verkondigd door uitgezonden zendelingen. Zij waren en zijn nog steeds werkzaam in het voormalig Indië (nu Indonesië) en in Suriname en in nog heel veel andere zendingsgebieden, verspreid over de hele wereld.

Wat wil de ZWO-commissie?

Zending en werelddiaconaat zijn belangrijke aspecten in het kerkelijk leven van onze gemeenteleden. Ontwikkelingssamenwerking is zowel een zaak van overheden als van particuliere organisaties waaronder kerken. De leden van de ZWO-commissie stellen zich voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op deze gebieden. Een belangrijke opdracht is het om vooral gemeenteleden hierbij te betrekken en hierover te informeren.

Wat doet de ZWO-commissie?

De commissie adviseert de Diaconie bij het kiezen van de zendingsprojecten en de besteding van de opbrengsten van de zendingscollecten. Tevens zorgt zij voor het organiseren van verschillende acties en bereidt speciale kerkdiensten voor en werkt daar aan mee. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materialen van Kerk in Actie. De belangrijkste steeds terugkerende activiteiten zijn:

– Het mede organiseren van kerkdiensten in het kader van zending en werelddiaconaat.
– Promoten van ZWO bij nieuwe belijdende leden.
– Het verzorgen van info voor zending en diaconaal werk.
– Het organiseren van zendingscollectes en het verspreiden van foldermateriaal en publicaties in het kerkblad.
– Het afhandelen van financiële bijdragen en van collectes.
– Het organiseren van schrijfacties  met Pasen en Advent.
– Het bezoeken van informatie – en classisbijeenkomsten in het kader van ZWO.
– Het organiseren van incidentele acties (verzamelen van postzegels, kaarten, mobieltjes etc.).
– Het financieel ondersteunen van zendelingen te velde en de gemeenteleden daarover informeren.
– In de kerkdiensten van tijd tot tijd voorbede vragen voor het zendingswerk en /of specifieke zendingsprojecten.

Secretaris:
Dieneke van Hoegee, tel. 623699, vanhoegee@hotmail.com